Opisy maszyn i urządzeń

Układ zasilania. Zespół prądotwórczy "Wanda"

Zasilanie maszyny wyciągowej. Blok energetyczny (turbina parowa i generator) o mocy 2 MW dający napięcie 2 kV oraz dwie sprężarki rewersyjne „Krakus” i „Wanda” z silnikami synchronicznymi (sprężarka „Krakus” nie istnieje). Produkcja – MASCHINENFABRIK OERLIKON SCHWEIZ 1903. Konstrukcja tych sprężarek rewersyjnych jest unikatową w skali kraju, a może nawet Europy. Silniki synchroniczne służące do napędu sprężarek cechuje stała liczba obrotów niezależnie od obciążenia, posiadają dużą sprawność i poprawiają współczynnik mocy – wadą jest brak momentu rozruchowego i tutaj tą rolę przejmowała sprężarka rewersyjna, która najpierw wprowadzała w rozruchsilnik synchroniczny i po zsynchronizowaniu z siecią silnik stawał się siłą napędową sprężarki, która po przełączeniach dawała powietrze do sieci rurociągów. Na początku rozruch sprężarce dawała para, a dokładniej ciśnienie pary z kotłów parowych. Po zlikwidowaniu kotłów parowych i po przeróbkach sprężarek rolę napędu przejęło sprężone powietrze.

Układ zasilania. Zespół prądotwórczy I

Zasilanie głównych odbiorów kopalni – pompy odwadniające i wentylatory 1. Regulator 2. Prądnica prądu stałego 3. Silnik synchroniczny typu Gad 1512 P = 475 kW U = 6000 V n = 500 obr/min

Układ zasilania. Zespół prądotwórczy II

Zasilanie głównych odbiorów kopalni – pompy odwadniające – wentylatory 1. Prądnica prądu stałego obcowzbudna P = 465/950 kW U = 500 V 2. Silnik pierścieniowy prądu zmiennego 3-fazowy typu „Siemens & Halske” P = 740 kW U = 2000 V I = 185 A F = 50 Hz 3. Regulator

Układ zasilania. Zespół prądotwórczy rezerwowy

Rezerwa zasilania głównych odbiorów kopalni 1. Generator synchroniczny „BROWN-BOVERI & GEAC MANNHEIM” I = 1000 A/2460 A U = 500 V n = 1500 obr/min 2. Silnik prądu zmiennego typu „SCUdn124t” P = 630 kW U = 6000 V n = 1475 obr/min

Kompresor (sprężarka) Belliss & Morcom

Kompresor z lat 20. XX wieku wyprodukowany przez firmę Belliss & Morcom Ltd z Birmingham wytwarzający sprężone powietrze do napędu narzędzi i maszyn pneumatycznych pracujących w warsztatach mechanicznych. Jest to samosmarujący się kompresor, do którego używano tylko i wyłącznie czystomineralnego oleju. Asynchroniczny, pierścieniowy, trójfazowy silnik sprężarki ma następujące parametry: P = 202 kW U = 6000 V n = 300 obr./min I = 25 A

Pulpit sterowniczo-pomiarowy

Pulpit został wyprodukowany przez szwajcarską firmę S.A. BROWN BOVERI & CIE w Baden. Służył do synchronizowania pracy sprężarek „Krakus” i „Wanda” oraz rozruchu bloków energetycznych. Pulpit z połyskującymi zegarami jest niewątpliwą atrakcją postindustrialnego parku maszynowego. Jego stan nie jest idealny, bowiem kilka urządzeń i wskaźników zostało z niego zdemontowanych. Pulpit składa się kilka głównych elementów, a mianowicie: – rejestratorów – tablicy kontrolnej prądnicy I – tablicy kontrolnej prądnicy II – tablicy kontrolnej zasilania kopalni „Jowisz” – kabel I, II, III – tablicy kontrolnej kompresorów „Krakus” i „Wanda” – tablicy kontrolnej baterii kompensatorów „Krakus” i „Wanda” Opisy poszczególnych elementów, części, tablic, zegarów itp. zostały sporządzone w 2 językach: niemieckim i francuskim. Na uwagę zasługuje kilka wybranych, takich jak: FREQUENZMESSER SYSTEM HARTMANN-KEMPF FUR 2 STROMKREISE – miernik częstotliwości systemu Hartmanna-Kempfa dla 2 obwodów czy też: COURANT TRIPHASE A PONTS INEGALEMENT CHARGES – prąd trójfazowy z nierównomiernie naładowanymi mostkami

Suwnica

Suwnica o ręcznym napędzie (!) wykorzystywana podczas remontów maszyn – o udźwigu 8 ton oraz rozpiętości 22 m.

Sterowanie kompresorem (sprężarką) Belliss & Morcom

Sterowanie kompresorem (sprężarką) Belliss & Morcom

Tablica sygnalizacyjna

Tablica sygnalizacyjna

Rozdzielnia i zespół wzbudnic

Rozdzielnia i zespół wzbudnic

Rozdzielnica typu RSK6A

Rozdzielnica znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie układu zasilania (zespołu prądotwórczego) II oraz układu rezerwowego. Została wyprodukowana w 1978 roku przez Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia (ZWAR). Rozdzielnica stanowiła element sieci elektrycznej (instalacji elektrycznej) zawierający urządzenia i podzespoły, służące do łączenia, przerywania oraz rozdziału obwodów elektrycznych i ich kombinacji. Parametry techniczne: U (znamionowe) = 6 kV U (robocze) = 6 kV f = 50 Hz I = 630 A.

Zespół rozdzielni R-II przy pulpicie sterowniczo-pomiarowym

Zespół rozdzielni R-II (380/220 V) znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego pulpitu sterowniczo-pomiarowego. Zespół wielu rozdzielni stanowił element sieci elektrycznej (instalacji elektrycznej) zawierający urządzenia i podzespoły, służące do łączenia, przerywania oraz rozdziału obwodów elektrycznych i ich kombinacji. Pomieszczenie, w której znajdował się pozostały ciąg szaf, zostało zaadaptowane na Telecentrum. Do obejrzenia pozostały 4 szafy o numerach: 1, 2, 12 i 13.

Maszyny i urządzenia w podziemiu

W podziemiach byłej elektrowni znajduje się również bogaty i niezwykły świat maszyn, urządzeń i wszelkiej infrastruktury pomocniczej. Wśród nich zobaczyć można: 1. szafy sterowniczo-pomiarowe TS I i TS II 2. człon ruchomy do rozdzielni, a w nim: odpływ do sprężarki L-33N, kabel KFp 3 x 702 3. człon ruchomy do rozdzielni z polem pomiarowym, polem odpływowym do sprężarki „Wanda”, dopływem z transformatora, kablem KFt 3 x 952 4. pozostałości po orurowaniu, którym płynęła woda do chłodzenia maszyn.