Kompresor wyprodukowany przez firmę Belliss & Morcom Ltd z Birmingham wytwarzający sprężone powietrze do napędu narzędzi i maszyn pneumatycznych pracujących w warsztatach mechanicznych. Jest to samosmarujący się kompresor, do którego używano tylko i wyłącznie czystomineralnego oleju. Asynchroniczny, pierścieniowy, trójfazowy silnik sprężarki ma następujące parametry:

P = 202 kW

U = 6000 V

n = 300 obr./min

I = 25 A

Skip to content