Tytuł: „Kreis Bendsburg 1939-1944. Powiat będziński w obiektywie okupanta cz. 2”

Opracowanie merytoryczne, teksty: Stefania Lazar

Wydawca: Muzeum Saturn, Czeladź 2021

Projekt okładki i skład: Teresa Strojniak

Liczba stron: 116

Oprawa: twarda

Cena: 42 zł

„Kreis Bendsburg 1939-1944. Powiat będziński w obiektywie okupanta. Część 2” publikacja o charakterze albumowym, będąca kontynuacją opracowania wydanego w 2020 roku.
Na wydawnictwo składają się zdjęcia wykonane w czasie II wojny światowej przez niemieckich fotografów na potrzeby nazistowskiego aparatu administracyjnego oraz hitlerowskiej propagandy na terenie ówczesnego powiatu będzińskiego. Tytułowy „Kreis Bendsburg” to oficjalna nazwa powiatu, funkcjonującego w nieco innych niż obecnie granicach i w 1939 roku w całości wcielonego do III Rzeszy. Zaprezentowane w albumie fotografie zostały podzielone na dwanaście kategorii tematycznych i opatrzone szerokim komentarzem.

 

Tytuł: „Kreis Bendsburg 1939-1944. Powiat będziński w obiektywie okupanta”

Opracowanie merytoryczne, teksty: Stefania Lazar

Wydawca: Muzeum Saturn, Czeladź 2020

Projekt okładki i skład: Teresa Strojniak

Liczba stron: 104

Oprawa: twarda

Cena: 30 zł

„Kreis Bendsburg 1939-1944. Powiat będziński w obiektywie okupanta” publikacja o charakterze albumowym. Składa się na niego blisko sto zdjęć wykonanych w czasie II wojny światowej przez niemieckich fotografów na potrzeby nazistowskiego aparatu administracyjnego oraz hitlerowskiej propagandy na trenie ówczesnego powiatu będzińskiego. Tytułowy „Kreis Bendsburg” to oficjalna nazwa powiatu, funkcjonującego w nieco innych niż obecnie granicach i w 1939 roku w całości wcielonego do III Rzeszy. Zaprezentowane w albumie fotografie zostały podzielone na osiem kategorii tematycznych i opatrzone szerokim komentarzem.

Tytuł: „Czeladź. 750 lat Kościoła i Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika”

Autor: Czesław Ryszka

Wydawca: Muzeum Saturn, Urząd Miasta Czeladź, Czeladź 2010

Projekt okładki i skład: Teresa Strojniak

Liczba stron:  303 strony

Oprawa: miękka

Cena:  15,00 zł

Monografia historyczna parafii i miasta Czeladź, zawierająca ikonografię miejsc związanych z osobą i kultem patrona św. Stanisława i odkrywająca dzieje i obraz Czeladzi w dawnych wiekach, ale również odnosząca się do najnowszej jej historii; pozycja bogato ilustrowana.

 

 

Tytuł: „Czeladzkie drogi do Niepodległej Rzeczypospolitej”

Autor: Prof. Dariusz Nawrot

Wydawca: Muzeum Saturn w Czeladzi we współpracy z Instytutem Zagłębia Dąbrowskiego, Czeladź 2018

Projekt okładki i skład: Teresa Strojniak

Liczba stron:  143 strony

Oprawa: miękka

Cena:  18,00 zł

100-lecie odzyskania niepodległości skłoniło do refleksji i zbadania dróg, które przez 123 lata zaborów prowadziły do odbudowy Państwa Polskiego w 1918 roku. Publikacja prof. Dariusza Nawrota w pięciu rozdziałach ukazuje wysiłek kolejnych pokoleń mieszkańców Czeladzi w walce o suwerenność kraju, nieznane fakty burzliwych lat. Przygotowana i wydana w 2018 rok we współpracy z Instytutem Zagłębia Dąbrowskiego.

Tytuł: „Jurek Bitschan – Orlątko rodem z Czeladzi”

Autor: Iwona Szaleniec

Wydawca: Muzeum Saturn, Czeladź 2018

Projekt okładki i skład: Teresa Strojniak

Liczba stron: 83 strony

Oprawa: miękka

Cena: 13,00 zł

Publikacja dotycząca jednego z najmłodszych obrońców Lwowa – Jurka Bitschana. Orlątko lwowskie, urodzone w Czeladzi, w II Rzeczpospolitej było bohaterem narodowym i wzorem do naśladowania. Książka jest efektem niezliczonych kwerend i prób dotarcia do oryginalnych pism, dokumentów i akt. Wnosi wiele nowych faktów i poszerza wiedzę o życiu Jurka, o kontekst środowiskowy i rodzinny.

Tytuł: „Historia Czeladzi” (tom I, II)

Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Jana Drabiny

Wydawca: Muzeum Saturn, Czeladź  2012

Opracowanie graficzne i skład: Jan i Krystyna Holeksa

Liczba stron:  Tom I – 550 stron, tom II – 557 stron

Oprawa: twarda

Cena:  80,00 zł

Pierwsza naukowa praca zbiorowa przedstawiająca dzieje Czeladzi od czasów najdawniejszych po współczesność. Monografia prezentuje Czeladź nie tylko w ujęciu przyczynowo-skutkowym wydarzeń historycznych, ale także charakteryzuje życie gospodarcze, społeczne, religijne, polityczne miasta w różnych okresach czasowych. To monumentalne, dwutomowe dzieło zostało stworzone przez 12 współautorów na co dzień pracowników naukowych wyższych uczelni humanistycznych, z wykorzystaniem zachowanych dokumentów i materiałów archiwalnych.

 

Tytuł: „1906-1936 Jednodniówka Jubileuszowa Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Czeladzi”

Reprint

Wydawca: Muzeum Saturn, Czeladź 2017

Opracowanie graficzne: Teresa Strojniak

Liczba stron:   36 stron

Oprawa: miękka

Cena:  10,00 zł

Reprint wydany na okoliczność 30 rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Czeladzi, organizacji wychowania fizycznego i sportu, mającej szczególny wpływ na podtrzymywanie nastrojów patriotycznych w trudnym okresie rozbiorów i odzyskiwania niepodległości.

 
Tytuł: „Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czeladzi. Perła neoromańska w Zagłębiu Dąbrowskim”

Autor: Zbigniew Jan Białkiewicz

Wydawca: Urząd Miasta Czeladź i Politechnika Krakowska, Czeladź – Kraków 2010

Opracowanie redakcyjne i graficzne: Barbara Korta-Wyrzycka

Liczba stron: 123 strony

Oprawa: miękka

Cena: 10,00 zł

Geneza i dzieje budowy kościoła przedstawione na tle przemian społeczno-gospodarczych Górnego Śląska, oparte w dużej mierze na zapiskach ks. kanonika Józefa Sobczyńskiego, wraz ze szczegółowym opisem architektury zewnętrznej i wewnętrznej ujętej w zestawieniu z innymi realizacjami sakralnymi na Śląsku. Wydawnictwo bogato ilustrowane.

Tytuł: „Miasto Czeladź w opowieściach legendarnych i historycznych”

Autor: Stanisław Jędrzejek

Wydawca: Muzeum Saturn,  Czeladź 2013

Projekt graficzny i skład: Teresa Strojniak

Liczba stron:  131 stron

Oprawa: miękka

Cena:  10,00 zł

Autorem książki jest nieżyjący już Stanisław Jędrzejek – miłośnik historii Zagłębia, nauczyciel, pisarz, poeta – słowem człowiek o wszechstronnych zainteresowaniach i różnorodnych talentach, niezwykle zasłużony dla badań przeszłości naszego regionu. Humorystyczne i nietuzinkowe ilustracje do opowiadań wykonała Teresa Strojniak.

Tytuł: „Moje Życie”

Tytuł oryginalny: „My Life”

Autor: Moniek Stawski

Wydawca: Muzeum Saturn, Czeladź 2014

Korekta techniczna i skład: Jan Powałka

Liczba stron:  74 strony

Oprawa: miękka

Cena: 8,00 zł

Książka ta jest autobiografią Mońka Stawskiego, urodzonego w Czeladzi i związanego z tym miastem przez pierwsze 17 lat życia. To smutna opowieść o losach ubogiego, żydowskiego chłopca, którego trudne dzieciństwo upływało na przedwojennym Przedmieściu Bytomskim, a wczesna młodość najpierw za murami czeladzkiego getta, później w kolejnych hitlerowskich obozach pracy. To widziany oczami dziecka obraz okupacyjnej rzeczywistości, będącej udziałem nie tylko rodziny Stawskich, ale setek tysięcy osób pochodzenia żydowskiego.

Tytuł: „Na Piaskach”

Autor: Iwona Szaleniec, Krystyna Górna

Wydawca: Muzeum Saturn i Urząd Miasta Czeladź, Czeladź 2010

Projekt okładki i skład: Teresa Strojniak

Liczba stron:  38 stron

Oprawa: miękka

Cena: 5,00 zł

Wydawnictwo przybliżające historię osiedla robotniczego na czeladzkich Paskach oraz kopalni „Czeladź”. Opracowane w łatwej i przystępnej formie może świetnie służyć jako rodzaj kieszonkowego spacerownika, służącego poznawaniu historii Piasków w terenie.

Tytuł: „Osiedle patronackie Piaski. Historia i architektura”

Autor: Stefania Lazar, Anna Binek-Zajda

Wydawca: Muzeum Saturn, Czeladź 2020, wydanie II

Projekt okładki i skład: Teresa Strojniak

Liczba stron:  128 stron

Oprawa: twarda

Cena:  25,00 zł

Książka została podzielona na dwie części – pierwszą, dotyczącą ściśle początków wydobycia węgla kamiennego na Piaskach i historii Towarzystwa Bezimiennego Kopalń Węgla „Czeladź”. Druga część książki poświęcona została walorom architektonicznym i urbanistycznym założenia – i jest to pierwsza próba kompleksowej analizy osiedla pod tym kątem. Naukowe opracowanie zawiera wiele interesujących, ale i nieznanych do tej pory faktów, rzuca także nowe światło na powtarzane dotąd często błędne informacje. Ponadto książka została zaopatrzona w szereg ciekawych materiałów ikonograficznych – archiwalne zdjęcia, w tym także zupełnie nieznane do tej pory szerokiemu gronu odbiorcy zdjęcia ze zbiorów prywatnych oraz z Archiwum Państwowego w Katowicach.

Tytuł: „Powstanie na Nowym Śląsku w 1806 i 1807 roku. U źródeł Zagłębia Dąbrowskiego”

Autor: Prof. Dariusz Nawrot

Wydawca: Muzeum Saturn, Czeladź 2016

Opracowanie graficzne: Teresa Strojniak

Liczba stron:  233 strony

Oprawa: miękka

Cena: 19,00 zł

Pierwsze wydawnictwo dotykające słabo zbadanego epizodu przynależności Zagłębia Dąbrowskiego do Prus. Szereg naświetlonych przez autora, prof. Dariusza Nawrota, wydarzeń obejmuje nieznane dotąd fakty dotyczące zapominanego powstania na Nowym Śląsku, które miało niezwykle ważne konsekwencje – mianowicie włączenie naszego regionu do Księstwa Warszawskiego, a po Kongresie Wiedeńskim pozostanie w granicach Królestwa Polskiego.

Tytuł: „Tadeusz Kościuszko. W 100. rocznicę obchodów kościuszkowskich w Czeladzi 1917-2017”

Autor: Prof. Dariusz Nawrot

Wydawca: Muzeum Saturn, Czeladź 2017

Projekt okładki i skład: Teresa Strojniak

Liczba stron:  50 stron

Oprawa: miękka

Cena:  15,00 zł

Publikacja wydana specjalnie na okoliczność 200. rocznicy śmierci Naczelnika Insurekcji oraz 100. rocznicy obchodów kościuszkowskich w naszym mieście w przystępny sposób przybliża sylwetkę człowieka, którego zasługi dziejowe przynoszą zaszczyt nie tylko nam, Polakom, lecz także całej ludzkości.

Tytuł: „Wilhelm Kidawa. Fotograficzny portret miasta. Czeladź – początek XX wieku”

Redaktor: Iwona Szaleniec

Wydawca: Muzeum Saturn, Czeladź 2019

Projekt okładki i skład: Teresa Strojniak

Liczba stron:  95 stron

Oprawa: twarda

Cena: 27,00 zł

W albumie znalazło się  kilkadziesiąt unikatowych fotografii Czeladzi i nie tylko, będących nieocenioną źródłowo spuścizną działającego w mieście w pierwszej połowie XX stulecia fotografa. W publikacji znajdują się zdjęcia studyjne, plenerowe, czeladzkie pejzaże, charakterystyczne obiekty miasta, mieszkańcy i uczestnicy patriotycznych, religijnych czy rozrywkowych wydarzeń miejskich.

Tytuł: „Włodarze miasta Czeladź w latach 1915-1939, 1945-2009”

Autor: Iwona Szaleniec, Anna Binek-Zajda

Wydawca: Muzeum Saturn, Czeladź 2009

Opracowanie graficzne: Teresa Strojniak

Liczba stron:  114 stron

Oprawa: miękka

Cena:  10,00 zł

Zbiór szkiców biograficznych osób sprawujących najwyższą władzę w Czeladzi na przestrzeni lat 1915-1939, 1945-2009, oparty na historycznych materiałach źródłowych, wspomnieniach, osobistych pamiątkach i dokumentach, wzbogacony archiwalnymi fotografiami i wstępem na temat dziejów samorządności w Polsce.

Tytuł: „W panteonie chwały. Szlak walk o polskość czeladzian grobami znaczony. Cmentarz parafii pw. św. Stanisława BM przy ul. Nowopogońskiej.”

Opracowanie:  Iwona Szaleniec, Anna Binek-Zajda, Ewelina Buras

Wydawca: Muzeum Saturn, Czeladź 2018

Projekt i opracowanie graficzne: Teresa Strojniak

Oprawa: Wydawnictwo kartograficzne

Cena:  3,00 zł

Opracowanie stanowi próbę uporządkowania wiedzy dotyczącej miejsca spoczynku osób związanych z Czeladzią, które brały udział w latach zmagań o odrodzenie Polski: legionistów, powstańców, żołnierzy, członków organizacji itd. Zbiorczy wykaz zidentyfikowanych osób naniesiono na plan czeladzkiego cmentarza tworząc swoisty szlak walk o polskość. 

Tytuł: „W poszukiwaniu Lebensraumu. Zagłębie Dąbrowskie w nazistowskich planach przestrzennych 1939-1944”

Autor: Stefania Lazar

Wydawca: Muzeum Saturn, Czeladź 2020

Projekt okładki i skład: Teresa Strojniak

Liczba stron: 100 stron

Oprawa: twarda/miękka

Cena: 25,00 zł / 20,00 zł

Książka autorstwa pracownika merytorycznego Działu Historii Miasta i Górnictwa Zagłębia Dąbrowskiego, Stefanii Lazar, jest pierwszą tego typu publikacją, dotyczącą niezbadanego dotychczas aspektu II wojny światowej w naszym regionie jaką jest planowanie przestrzenne, w tym przede wszystkim projektowanie budowy nowego miasta w Zagłębiu Dąbrowskim. Publikacja wzbogacona jest licznymi archiwalnymi zdjęciami.

Tytuł: „Zachor znaczy pamiętaj”

Autor: Wiesława Konopelska

Wydawca: Muzeum Saturn, Czeladź 2019

Opracowanie graficzne: Teresa Strojniak

Liczba stron:  159 stron

Oprawa: miękka

Cena: 30,00 zł

Sentymentalna podróż w czasie, opatrzona wspomnieniami czeladzian – świadków historii o społeczności żydowskiej zamieszkującej miasto przed wojną. Wydawnictwo pełne niepublikowanych dotąd fotografii jest próbą uchronienia przed zapomnieniem przedwojennej Czeladzi znaczonej śladem obecności i życia tych, których pochłonął Holocaust lub pokonując nieludzką drogę, swoją przyszłość odnaleźli w nowej ojczyźnie.„Zachor znaczy pamiętaj”

Skip to content