Oferujemy bezpłatne zwiedzanie obiektu realizowane przez trzy osoby oprowadzające dla zorganizowanych grup:

– dzieci uczęszczających do przedszkoli,

– młodzieży szkolnej: szkół podstawowych i średnich,

– studentów.

Zakres przekazywanych treści edukacyjnych, szczegółowość opowiadania oraz informacje techniczne zawsze dostosowywane są do grupy wiekowej dzieci i młodzieży.

Oprowadzenie jest realizowane pod kątem edukacji w zakresie sztuki, kultury, turystyki kulturowej (turystyki dziedzictwa poprzemysłowego). Przekazywane są informacje o:

– historii byłej kopalni „Saturn”,

– historii obiektu, jego byłych funkcjach,

– działaniu maszyn, urządzeń i innej infrastruktury w obiekcie,

– technice i technologiach stosowanych na przełomie XIX/XX wieku w obiekcie,

– organizowanych wydarzeniach artystyczno-kulturalnych takich jak: wernisaże, wieczory poetyckie, koncerty, spotkania podróżnicze,

– adaptacji przestrzeni poprzemysłowej byłej elektrowni do działalności kulturalnej, w tym wystaw sztuki we wszystkich jej przejawach: malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografii itp.

Skip to content