Człon ruchomy do rozdzielni typu RSK6/1 z 1977 r. z polem odpływowym do sprężarki „Wanda” o parametrach:

– natężenie prądu znamionowego ciągłego: 400 A, roboczego: 75 A, wyłączalnego: 15 A

– napięcie: 2 kV

Skip to content