Industriada 2023

Prace koncepcyjne

Jeszcze nie ostygły na dobre emocje, wrażenia, doświadczenia i wspomnienia cudownej zabawy podczas wrześniowego Święta Szlaku Zabytków Techniki, a już Organizatorzy myślą o kolejnej 14. edycji tego Święta.

W dniu 4 listopada br. w Szybie Maciej w Zabrzu odbędzie się spotkanie ewaluacyjne Industriady 2022.

Będzie to również okazja do warsztatów i prac koncepcyjnych nad Industriadą 2023, a w szczególności do omówienia jej terminu i motywu przewodniego.

Zatem będziemy Was, Drodzy Zwiedzający, informowali na bieżąco w sprawach tak wyjątkowego wydarzenia na SZT, jakim jest INDUSTRIADA.