Zespół rozdzielni R-II (380/220 V) znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego pulpitu sterowniczo-pomiarowego.

Zespół kilkunastu rozdzielni stanowił element sieci elektrycznej zawierający urządzenia i podzespoły służące do łączenia, przerywania oraz rozdziału obwodów elektrycznych i ich kombinacji.

Pomieszczenie, w której znajdował się ciąg szaf rozdzielni, zostało zaadaptowane po kompleksowej rewitalizacji budynku na Telecentrum, a obecnie mieści się tu biuro GSW Elektrownia.

Przed pulpitem sterowniczo-pomiarowym do obejrzenia pozostały 4 szafy rozdzielni o numerach: 1, 2, 12 i 13.

Przeznaczenie tych rozdzielni było różnorodne, na przykład:

– szafa nr 1: potrzeby kopalni

– szafa nr 2: kotłownia – kocioł WR-10, odpływ IV: kabel YKY 3 x 240 x 1202 (kabel elektroenergetyczny z izolacją poliwinitową (Y) i powłoką poliwinitową z żyłami miedzianymi) do pola nr 9 – kotłownia stycznikownia II

– szafa nr 13: zasilanie trafo IV 1000 kVA, kabel YAKY 3 x 4 x 2402, 2 x 4 x 1852 (kabel energetyczny o żyłach aluminiowych, o izolacji z polwinitu, o powłoce z polwinitu)

Skip to content