Pulpit został wyprodukowany przez szwajcarską firmę S.A. BROWN BOVERI & CIE w Baden. Służył do synchronizowania pracy sprężarek „Krakus” i „Wanda” oraz rozruchu bloków energetycznych.

Pulpit z połyskującymi zegarami jest niewątpliwą atrakcją postindustrialnego parku maszynowego. Jego stan nie jest idealny, bowiem kilka urządzeń i wskaźników zostało z niego zdemontowanych.

Pulpit składa się kilka głównych elementów, a mianowicie:

– rejestratorów

– tablicy kontrolnej prądnicy I

– tablicy kontrolnej prądnicy II

– tablicy kontrolnej zasilania kopalni „Jowisz” – kabel I, II, III

– tablicy kontrolnej kompresorów „Krakus” i „Wanda”

– tablicy kontrolnej baterii kondensatorów „Krakus” i „Wanda”

Opisy poszczególnych elementów, części, tablic, zegarów itp. zostały sporządzone w 2 językach: niemieckim i francuskim. Na uwagę zasługuje kilka wybranych, takich jak: FREQUENZMESSER SYSTEM HARTMANN-KEMPF FUR 2 STROMKREISE – miernik częstotliwości systemu Hartmanna-Kempfa dla 2 obwodów czy też: COURANT TRIPHASE A PONTS INEGALEMENT CHARGES – prąd trójfazowy z nierównomiernie naładowanymi mostkami.

Pulpit posiada liczne woltomierze (VOLTS), amperomierze (AMP.) i mierniki mocy (KILOWATTS).

Skip to content