Orurowanie przesyłu sprężonego powietrza

W podziemiach byłej elektrowni zachowały się pozostałości systemu rur przesyłających sprężone powietrz do obsługi maszyn i urządzeń na dole kopalni. Sprężone powietrze było wytwarzane w sprężarce „Wanda”.

System zamkniętego obiegu wody

W podziemiach byłej kopalnianej elektrowni zachowały się fragmenty orurowania, którym płynęła woda w obiegu zamkniętym np. do chłodzenia rezerwowego układu zasilania.

Pole pomiarowe 2 kV

Pole z dopływem z transformatora nr 2 30/6/2 kV, 5/5/2 MVA, kablem KFt 3 x 952 (kablem z żyłami miedzianymi okrągłymi opancerzonym taśmami stalowymi)

Pole odpływowe do sprężarki „Wanda”

Człon ruchomy do rozdzielni typu RSK6/1 z 1977 r. z polem odpływowym do sprężarki „Wanda” o parametrach: – natężenie prądu znamionowego ciągłego: 400 A, roboczego: 75 A, wyłączalnego: 15 A – napięcie: 2 kV

Szafa sterowniczo-pomiarowa TS II

Szafa TS II analogicznie do szafy TS I również posiadała zespół woltomierzy i amperomierzy i sterowała 3 obwodami: – 450 kVA (kilowoltoamperów) – 480 kVA – 960 kVA

Szafa sterowniczo-pomiarowa TS I

Szafa TS I posiadająca szereg woltomierzy i amperomierzy sterowała 3 obwodami o następujących parametrach: – 450 kVA (kilowoltoamperów) – 450 kVA – 900 kVA

Człon ruchomy do rozdzielni typu RSK6/1

Człon ruchomy został wyprodukowany w 1977 r. Posiada: – odpływ do sprężarki L-33N, – kabel KFp 3 x 702 (kabel z żyłami miedzianymi okrągłymi opancerzony stalowymi drutami płaskimi)

Zespół rozdzielni R-II przy pulpicie sterowniczo-pomiarowym

Zdjęcie zespołu rozdzielni R-II przy pulpicie sterowniczo-pomiarowym

Zespół rozdzielni R-II (380/220 V) znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego pulpitu sterowniczo-pomiarowego. Zespół kilkunastu rozdzielni stanowił element sieci elektrycznej zawierający urządzenia i podzespoły służące do łączenia, przerywania oraz rozdziału obwodów elektrycznych i ich kombinacji. Pomieszczenie, w której znajdował się ciąg szaf rozdzielni, zostało zaadaptowane po kompleksowej rewitalizacji budynku na Telecentrum, a obecnie mieści się […]

Rozdzielnica typu RSK6A

Rozdzielnica znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie układu zasilania (zespołu prądotwórczego) II oraz układu rezerwowego. Została wyprodukowana w 1978 roku przez Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia (ZWAR). Rozdzielnica stanowiła element sieci elektrycznej (instalacji elektrycznej) zawierający urządzenia i podzespoły, służące do łączenia, przerywania oraz rozdziału obwodów elektrycznych i ich kombinacji.   Parametry techniczne: U (znamionowe) = 6 […]

Rozdzielnia i zespół wzbudnic

Zdjęcie rozdzielni i zespołu wzbudnic

Rozdzielnia wraz z zespołem wzbudnic znajdują się północno-zachodniej części elektrowni.   Jest to rozdzielnia prądu trójfazowego o napięciu U = 380 V. Posiada: – dopływ kablem miedzianym 3 x 502 Cu, – odpływ do przetwornicy przewoźnej.   Pod rozdzielnią umiejscowione są ponadto: – wzbudnica silnika przetwornicy I, – wzbudnica przetwornicy I, – wzbudnice GI i […]

Skip to content