Wystawa "Graficzne konstelacje"

Wystawa "Skąd, dokąd i dlaczego?"

Wystawa "Dekonstrukcja. Retrospektywa"

Autorem zdjęć jest artystka – Beata Cedrzyńska

Wystawa zbiorowa litografii "Alchymia post-factum"

Wystawa malarstwa Piotra Kossakowskiego "Proste pragnienia"

Wystawa zbiorowa "Artystyczne spojrzenia różne"

Wystawa "Michał i Krzysztof Powałka malarstwo"

Wystawa malarstwa Lecha Kołodziejczyka "Malarstwo jako głos"

Skip to content