Wydarzenia

Wernisaż wystawy "Dwoistość spojrzenia"

Fotograficzno-kulturowy wieczór bałkański: "BAL-KAN" znaczy (nie tylko) łańcuch górski

Wernisaż wystawy "Myśl zapuszczała się tajnie w labirynty"

Wernisaż wystawy "U_lotne 3"

Wernisaż wystawy "TRANSmutacje"

Wernisaż wystawy "Symularis"

Wernisaż wystawy "Między mimesis a anamnesis i z powrotem"

"Dekameron" w rysunkach Jana Biczysko

"Filatelistyczne" jubileusze

Wernisaż wystawy fotografii Tomasza Sobeckiego

Wieczór autorski Dawida Markiewicza

Wernisaż wystawy prac Jolanty Kuśmierskiej

Wernisaż wystawy fotografii Beaty Orłowskiej

Wystawy

Wystawa "Dwoistość spojrzenia"

Wystawa grafiki Doroty Bujak

Wystawa "U_lotne 3"

Wystawa "TRANSmutacje" - Festiwal Korespondencji Sztuk 2022

Wystawa grafiki i multimediów "Symularis"

Wystawa grafiki "Między mimesis a anamnesis i z powrotem"

Wystawa fotografii Tomasza Sobeckiego

Wystawa prac Jolanty Kuśmierskiej

Wystawa fotografii Beaty Orłowskiej

Malarstwo Kazimierza Adamca - Art Naif Festiwal 2021

"Cztery dekady +"

"Sen i dziewczyna"

"Więzi i Węzły"

"Korzenie" - wystawa fotografii Olgi Przybylek

"Triangulum"

Paweł Frąckiewicz: "Rzeczy, których nie ma?"/"Things which do not exist?"