Wystawa prac Lecha Kołodziejczyka „Malarstwo jako głos”

Wydarzenie zostało zakończone.

30 marca br. w GSW Elektrownia otwarta zostanie wystawa malarstwa Lecha Kołodziejczyka zatytułowana „Malarstwo jako głos.” Artysta jest absolwentem katowickiego wydziału grafiki krakowskiej ASP i profesorem w Instytucie Sztuk Plastycznych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Zorganizował ponad sto wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, brał też udział w wielu wystawach zbiorowych. Nagradzany za malarstwo, laureat Nagrody Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność artystyczną i dydaktyczną (1997). W latach 2002-2007 wyróżniony stypendium naukowym Rektora UŚ za działalność naukowo-artystyczną. W roku 2010 otrzymał prestiżową Nagrodę Rektora Uniwersytetu Śląskiego I stopnia. Jest autorem kilku obszernych cykli malarskich: „KOSMOGONIE”, „KSIĘGA SŁOŃCA”, „GŁOWY”, „ZAPOMNIANY HORYZONT”, „WIRTUALNE IKONY”, „AXIS MUNDI”.

W swoich obrazach zgłębia i rozwija unikalny, rozpoznawalny język artystyczny. Słońce i gwiazdy, wyimaginowane przestrzenie czy kosmos to motywy dominujące w tych nasyconych duchowością pracach, które opisuje jako „latające dywany, na których można unieść się w inną przestrzeń.”

Każda z wystaw prac artysty jest osobistą opowieścią o jej twórcy. „Relacja między autorem, a odbiorcą jest dla mnie najistotniejsza, nie chcę malować do szuflady. Obraz malarski jest dla mnie bardzo istotną formą skomunikowania się z samym sobą, a zarazem z drugim człowiekiem, rodzajem rozmowy.”- mówi o swojej twórczości Lech Kołodziejczyk.

Na wystawie zobaczymy jego obrazy z najnowszego cyklu zatytułowanego „Wojenne ikony” będącego głosem sprzeciwu i niezgody twórcy wobec toczącej się wojny w Ukrainie. Zaprezentowane zostaną także prace z innych cenionych cykli: ,,Axis Mundi” oraz „Kosmiczny Ogród”.

Malarstwo Lecha Kołodziejczyka już dwukrotnie gościło w Czeladzi: w GSW Elektrownia oraz w Muzeum Saturn.

Najnowsza ekspozycja związana jest z jubileuszem 40-lecia pracy twórczej artysty. Można ją będzie oglądać do 5 maja br.


Skip to content