Wystawa prac Beaty Cedrzyńskiej „Dekonstrukcja. Retrospektywa”

Wydarzenie zostało zakończone.

Twórczość ta mówi o przemijaniu, które człowiek stara się za wszelką cenę wyprzeć ze swojej świadomości. Jak napisał Ingarden: „Pogrążony w czasie, do siebie jako do istoty niepodległej czasowi wiecznie tęskniący, człowiek czuje się zagrożony przemijaniem i niewiadomą nicością jutra. Nie uświadamiając sobie tego, chce uciec od siebie, o sobie samym zapomnieć. Stara się nie widzieć, że nieustannie przemija, że z każdą chwilą kończy się jak wypalający się żar (…). By nie czuć się osamotniony i obcy na świecie, stwarza sobie fikcję obowiązku wobec czegoś, czego właściwie nie ma, co jest nieważne, ale co sam sobie wytworzył i czemu – nie przyznając się do tego – nadaje pozór doniosłości i istnienia (…). Myśli, że buduje świat dokoła siebie i siebie w tym świecie, a tymczasem tłumi własny lęk przed grożącą mu pustką. I przez to tym bardziej już dziś pustką się staje”.

Wizerunki nasuwające skojarzenia z odbiciem twarzy na płótnie są śladem, ekwiwalentem wizualnym, czegoś odbitego bezpośrednio ze świata realnego, niczym maska pośmiertna. Ich mechaniczne podobieństwo, będące materialnym utrwaleniem wizerunku bohatera, stały się tworzywem artystycznym do ukazania wymiaru egzystencjonalnego człowieka, problematyzującego rzeczywistość zastaną i uświadamiającego sytuacje krytyczne tego bytowania.

                                                                                                                                                                                                               Beata Cedrzyńska

Wystawa retrospektywna w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi obejmuje malarstwo, rysunek, działania interdyscyplinarne, grafikę, fotografię. Ekspozycji będzie towarzyszyć prezentacja autorskich publikacji /monografii z lat 2015-2022:

Beata Cedrzyńska ALIENACJA=ALIENATION, „Bernardinum”, Pelplin 2022, ISBN 978-83-8127-934-5;                              

Beata Cedrzyńska POWŁOKI=LAYERS, „Bernardinum”, Pelplin 2019, ISBN 978-83-8127-402-9;                                   

Beata Cedrzyńska CIAŁO I SACRUM. Retrospektywa=Body and Sacrum. Retrospective„Bernardinum”,   Pelplin 2018, ISBN 978-83-8127-154-7;                                                                                                                                                                      

Beata Cedrzyńska, OSOBNOŚĆ=APARTNESS, „Bernardinum”, Pelplin 2017, ISBN 978-83-7823-973-4; Beata Cedrzyńska OUTSIDER, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelpin 2016, ISBN 978-83-7823-823-2; Beata Cedrzyńska ZDERZENIA=CLASHES, „Bernardinum”, Pelplin 2015, ISBN 978-83-7823-569-9;    Beata Cedrzyńska OBRAZY=IMAGES, Bernardinum Pelplin 2015, ISBN 978-83-7823-541-5;

Projekt dofinansowany z Funduszu na Działalność Naukową i Artystyczną Wydziału Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku.

Beata Cedrzyńska

Dyplom, którego promotorem była prof. Teresa Miszkin, uzyskała na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa i Grafiki w 1999 roku.. Pracowała na ASP w Gdańsku w latach 2002-2012.  W 2016 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku. Obecnie zatrudniona na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na stanowisku profesora. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę, fotografię.

Laureatka wielu nagród, wyróżnień i stypendiów, między innymi: Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Grand Prix 7 Międzynarodowego Konkursu na Rysunek im. Andriollego i 10. Ogólno-polskiego Przeglądu Malarstwa Młodych, Grand Prix VI Międzynarodowego Biennale Malarstwa   i  Tkaniny Unikatowej – Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni, Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Gdańska, wyróżnień honorowych 25 Festiwalu Malarstwa Współczesnego Szczecin i IV Między-narodowego Biennale Obrazu ,,Quadro Art”, nagrody kwartalnika artystycznego „Format”, grantów  i nagród naukowo-dydaktycznych Rektora PJATK.

Autorka i uczestniczka około stu pięćdziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jej prace prezentowały m.in. takie muzea i galerie, jak: Narodowe Muzeum Sztuki Mołdawii w Kiszyniowie (Mołdawia), Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Muzeum Zamkowe w Malborku, Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile, Zamek „Książ” w Wałbrzychu, Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu, Galeria Sztuki Współczesnej Centrum Nauki i Sztuki – Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Bałtyckie Centrum Sztuki Współczesnej w Słupsku, Galeria ”Izmailovo” w Moskwie (Rosja), Galeria Kaas w Innsbrucku, Galeria Sandhofer w Innsbrucku i Salzburgu (Austria), Galeria Brotzinger Art w Pforzheim (Niemcy), Międzynarodowe Targi Gdańskie, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Galeria Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Galeria Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego w Radomiu, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Galeria Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Galeria Sztuki w Legnicy, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, Biuro Wystaw Artystycznych (BWA) w Kielcach, BWA w Rzeszowie, BWA Galeria Sanocka, BWA Galeria Zamojska, BWA w Pile, MBWA w Lesznie, BWA w Olkuszu, BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim, BWA w Bielsko-Białej, BWA w Bydgoszczy, BWA w Wałbrzychu, BWA w Tarnowie oraz BWA w Szczecinie.

Prace jej autorstwa znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodowego w Gdańsku, Galerii Sztuki w Legnicy, Galerii Sandhofer w Salzburgu, kolekcji BWA w Rzeszowie, BWA w Zamościu i BWA Olkuszu, MBWA we Włocławku, Galerii Andriollego w Nałęczowie, Galerii ,,Rogatka” Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, w zbiorach prywatnych w Niemczech i USA.

Autorka licznych publikacji, między innymi: „Obrazy”, „Zderzenia”, „Outsider”, „Osobność”, „Ciało i sacrum. Retrospektywa.”, „Powłoki”, „Alienacja” (Biblioteka Narodowa). Ma w dorobku teksty krytyczne (recenzje) dotyczące jej twórczości autorstwa: prof. Andrzeja Markiewicza, prof. Marii Targońskiej, prof. Macieja Świeszewskiego, prof. ASP dr hab. Magdaleny Hanysz-Stefańskiej, prof. ASP dr hab. Grzegorza Radeckiego, dr Doroty Grubby-Thiede, dr Krzysztofa Jureckiego, dr Jarosława Denisiuka, dr Andrzeja Saja, Roberta Brzęckiego, Jolanty Ciesielskiej, Jerzego Kamrowskiego, Małgorzaty Dorny (Wendrychowskiej), Andrzeja Pawełczyka.


Skip to content