Paweł Frąckiewicz: Rzeczy, których nie ma?/ Things Which Do Not Exist?

Wydarzenie zostało zakończone.

Ten intrygujący twórca działa na wielu artystycznych obszarach. Jest profesorem wrocławskiej ASP, badaczem, kuratorem wystaw. Prowadzi pracownię litografii na macierzystej uczelni. Uprawia rysunek, grafikę i malarstwo. Brał udział w ponad 150-ciu krajowych i zagranicznych wystawach  oraz konkursach grafiki i rysunku. Nie omijają go liczne nagrody i wyróżnienia.

W sztuce skupia się na przekraczaniu  ustalonych estetycznych granic stosując ekspansywne działanie form wdzierających się do środka dzieła. Kwintesencję swojej twórczości ujmuje tak: Kreślę twarde formy geometryczne i miękkie formy organiczne nie odżegnując się przy tym od gestów spowinowaconych ze sztuką Dalekiego Wschodu. Balansuję pomiędzy pozytywem i negatywem po to, żeby zachwiać relację obecnego i nieobecnego.

Na wystawę zapraszamy  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -17.00


Skip to content