DEKAMERON Jana Biczysko

Wydarzenie zostało zakończone.

7 listopada o godz. 17:00 zapraszamy do GSW Elektrownia na prezentację albumu rysunków, wystawę i spotkanie autorskie.

Wydany niezwykle starannie, ekskluzywny album z numerowanymi egzemplarzami, zaopatrzony w osobistą rysunkową dedykację autora – inną dla każdego Czytelnika, to zbiór 130 rysunków do Dekameronu Boccaccia, poetyckich i lirycznych.

Każda ze stu opowieści Boccaccia jest zilustrowana tylko jednym rysunkiem Jana Biczysko, który niczym notatka czytelnika na marginesie książki, dotyczy jakiegoś ważnego spostrzeżenia z przed chwilą przeczytanej przypowieści. Każdy rysunek zaopatrzony jest napisem dotyczącym dnia i kolejności danej opowieści, zawiera także jakiś istotny i bardzo krótki fragment tekstu owego opowiadania, na który zwrócił uwagę autor rysunków. Jeden rysunek i jedno maleńkie zdanie, ze stu opowieści – to niezwykła synteza ogromnego przecież dzieła Boccaccia, ale równocześnie to także główna cecha dążącej do syntezy twórczości malarskiej Jana Biczysko.

Prezentację albumu poprzedzi wstęp literacki o Boccacciu i jego dziele Alicji Biczysko oraz prezentacja o. Eugeniusza Grzywacza, historyka sztuki.


Skip to content