Tomasz Sobecki: SZALONE LOKOMOTYWY – wystawa fotografii

Od 30 września do 31 października GSW Elektrownia zaprasza na wystawę fotografii Tomasza Sobeckiego „Szalone lokomotywy ”.  Jak wiemy z historii literatury lokomotywy mogą okazać się nie tylko staroświeckie, ale i… – metaforycznie ujmując – szalone. Tę ostatnią właściwość starał się uchwycić obiektywem – wspartym przez możliwości współczesnej grafiki –  autor wystawy, artysta fotografik pochodzący […]

Beata Orłowska: KOBIETA O KOBIETACH – wystawa fotografii

Beata Orłowska zajmuje się fotografią od kilku lat, kiedy po śmierci siostry znalazła zapisane przez Nią karteczki z notatkami. Zapiski nieżyjącej siostry skłoniły ją do refleksji nad przemijaniem i kruchością życia. Artystka zdała sobie sprawę, że te krótkie adnotacje stały się dla niej symbolem nieskończoności, co skierowało jej myśli ku pozostawieniu śladu po własnym imieniu. […]