10 marca br. w GSW Elektrownia otwarta została wystawa malarstwa zatytułowana „Człowiek nieoczywisty”. Jest to wspólny projekt artystyczny Sylwestra Stabryły, Jana Szczepkowskiego oraz Jana, Michała i Krzysztofa Powałków.

Artystów i przybyłych Gości powitali Dyrektor Muzeum Saturn Iwona Szaleniec oraz Kierownik GSW Elektrownia – a jednocześnie jeden z autorów prezentujących swoje prace na wystawie – Jan Powałka. Przedstawili także artystyczne sylwetki zaproszonych twórców..

Sylwester Stabryła jest absolwentem Wydziału Sztuki  Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego  im. K. Puławskiego w Radomiu, gdzie uzyskał dyplom z malarstwa i aneks z grafiki. Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem.  W jego twórczości to, co prawdziwe łączy się z tym, co wyimaginowane. „Tropiąc rzeczywistości odnajduję nierealny świat”- mówi.  Posługując się realistycznym językiem wypowiedzi tworzy  malarstwo na wskroś  osobiste i intymne. Obrazy, które zobaczymy na wystawie to symboliczne wizje wypowiadające alegoryczną treść, wciągające widza w labirynt symboli i różnorodnych pokładów interpretacji. 

Jan Szczepkowski to artysta malarz tworzący w nurcie neoromantycznym. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uzyskując dyplom z malarstwa. Zajmuje się przede wszystkim malarstwem olejnym na płótnie i desce, ale też rysunkiem i grafiką, pracą pedagogiczną, konserwacją zabytków. W jego twórczości przenikają się różne kierunki – socrealizm, figuracja, naturalizm, neoromantyzm czy surrealizm. U odbiorcy podziw budzi zamiłowanie artysty do klasycznego rysunku, jego przywiązanie do pracy nad warsztatem  oraz erudycja – wszystkie prace przepełnione są cytatami z dzieł kultury, odniesieniami historycznymi i inspiracjami wizualnymi. Malarskie uniwersum artysty  wypełnia atmosfera tajemniczości i niedopowiedzenia.

Jan Powałka, osobowość doskonale znana w kulturalnym i edukacyjnym  krajobrazie Czeladzi, prezentuje się na wystawie od strony praktykującego twórcy – malarza. Jest absolwentem wydziału artystycznego i studiów podyplomowych UMCS w Lublinie a obecnie Kierownikiem GSW Elektrownia  Czeladzi. Ma w swoim dorobku około 400 prac, które pokazywał na ponad 30-tu wystawach indywidualnych w kraju i za granicą. Jako twórca sytuuje się w nurcie surrealizmu, realizmu i abstrakcji. Swoje obrazy maluje farbami olejnymi na płótnie, ale też akwarelą i piórkiem na papierze. Za pośrednictwem kształtowanej przez lata techniki i wiedzy kreuje w materii swój własny zamknięty świat. Kolorystyczne malarstwo jest dla niego bazą do przedstawień surrealistycznych kompozycji, pejzażowych przestrzeni, a także malarskich rozważań o  kondycji człowieka. 

Michał Powałka ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na Wydziale Grafiki o specjalności Projektowanie Graficzne oraz studia na wydziale Grafiki w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi (projektowanie i fotografia). Obecnie w centrum swojej twórczości stawia malarstwo olejne,  za pośrednictwem którego szuka indywidualnej drogi rozwoju artystycznego. Uniwersum swoich poszukiwań twórczych uczynił psychologię i psychoanalizę. Kompozycje malarskie tworzy w nurcie psychorealizmu stawiając człowieka w centrum ideowych i artystycznych rozważań. Ciało ludzkie, anatomia, wnętrze człowieka i deformacje kunsztownie przedstawione pod względem formalnym pozwalają mu wniknąć  – jak to określa – „w głąb psychologicznej prawdy o ludzkiej naturze”.

Krzysztof Powałka   jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej ze specjalizacją szkło artystyczne (witraż). Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach na Wydziale Malarstwa.  Podobnie jak brat, swoje malarstwo definiuje w duchu psychorealizmu. Nawiązując do psychologii i psychoanalizy stawia jednostkę ludzką w centrum rozważań artystycznych i ideowych. Człowiek w jego estetycznych przemyśleniach i artystycznej ekspresji to istota niepozbawiona zalet, ale i wszelkich ułomności, w których od zawsze rozgrywa się walka pomiędzy dobrem a złem, tym co  instynktowne i pierwotne, a tym, co postrzegane jako wyższe. Jego ulubioną techniką jest malarstwo olejne, choć nie stroni też od tuszu bądź sztuk rysunkowych.

„Człowiek nieoczywisty” to ekspozycja na wskroś humanistyczna. Zgromadzone tutaj prace skupione są wokół kondycji ludzkiej wraz z jej wielowymiarowością wyrażoną poprzez malarstwo oraz rozmaite – tytułowe „nieoczywiste” – perspektywy jej widzenia: psychorealizm, neoromantyzm, surrealizm czy oniryzm.  Zawsze jednak w centrum artystycznego spojrzenia znajdziemy tutaj człowieka.

Wystawa jest wydarzeniem odbywającym się w ramach 15-tej rocznicy powstania Muzeum Saturn w Czeladzi, w którego strukturze działa GSW Elektrownia. Można ją oglądać do 29 kwietnia br.

Skip to content