Od 18 stycznia 2024 r. GSW Elektrownia zaprasza na spotkanie z malarstwem Anny Pietruś-Bral, absolwentki Wydziału Grafiki Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Artystka zajmuje się ona projektowaniem graficznym, ilustracją, malarstwem i  edukacją. Prowadzi też autorską pracownię sztuk plastycznych dla dzieci i młodzieży w Mławie. Należy do grupy artystycznej „Fuzja wyobraźni”. Jest laureatką drugiej nagrody w konkursie organizowanym przez Fundację Art Vue w Brukseli (2022). Pasjonuje się kulturą XVIII i XIX wieku, neogotykiem, literaturą Edgara Allana Poe, malarstwem Williama Blake’a, Francisco Goya, Caspara Davida Friedricha czy Johna Atkinsona Grimshaw. Wielką inspiracją jej twórczości są sny oraz  miejsca odosobnione, ukryte – takie w których czas się zatrzymał.

Z założenia nie nadaje swoim pracom tytułów  pragnąc, aby to widz, zatrzymując się przed obrazem uruchomił swoją wyobraźnię przenosząc się w jego świat. Z obrazów tych często wyłania się świat z pogranicza jawy i snu, często dosyć mroczny, ukryty przed wzrokiem, w którym czuć atmosferę pustki, ciszy i tajemnicy. Świat realny przenika się ze światem magii, symboli, zabobonów, przepowiedni. Inspiracji szuka  też w mitologii nordyckiej, celtyckiej, kulturach krajów bałtyckich oraz  w muzyce.

Kurator wystawy: Sławomir Biały

Wystawę będzie można oglądać do 29 lutego 2024 r.  Wernisaż odbędzie się w czwartek, 18 stycznia 2024 r. o godz. 18.00.

Skip to content