30 listopada br. otwarliśmy w GSW Elektrownia retrospektywną wystawę malarstwa Stefana Dobronia w 40-lecie pracy artystycznej. Wernisaż zaszczycił swoją obecnością Burmistrz Miasta Czeladzi Zbigniew Szaleniec.

Inaugurując wystawę kierownik Galerii Jan Powałka przybliżył zgromadzonym licznie gościom sylwetkę artysty, który jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Nauki pobierał w pracowni prof. A.S. Kowalskiego oraz prof. Tomasz Jury. Dyplom Katowickiego Wydziału Grafiki uzyskał w 1982 roku. Od roku 1983 należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Tworzy w technice akwareli i gwaszu. Uprawia malarstwo olejne, pastelowe, rysunek oraz grafikę. Wśród tematów jego prac są pejzaże, portrety, kwiaty, obrazy sakralne, motywy o tematyce łowieckiej. Można je odnaleźć w zbiorach prywatnych, kościołach (m.in. w kościele p.w. św. Stanisława w Czeladzi) i instytucjach państwowych – począwszy od kolekcji krajowych przez europejskie, a kończąc na zbiorach w USA, Kanadzie i Australii. Posiada niezwykłą intuicję malarską – maluje rzeczywistość, ale inspiracją dla niego może stać się każdy wycinek natury. Imponująca jest jego pamięć wzrokowa – praktycznie nie wykonuje szkiców przygotowawczych czy studium przedmiotu. „W swoich obrazach Stefan Dobroń pozostawia cząstkę siebie, głęboko przeżywając każdy z nich. Pomimo zmieniających się trendów w sztuce, w czasach, kiedy w malarstwie zachwiane zostają tradycyjne kanony i normy, artysta pozostał jednym z niewielu entuzjastów przyrody i sugestywności jej ukazywania.” – zakończył.

Stefan Dobroń w swoim wystąpieniu podkreślił, że jego sztuka powstaje po to, aby trafiać do serc ludzi, sprawiać im radość i to właśnie uważa za najważniejsze zadanie dla artysty w każdym miejscu i czasie.

Burmistrz Zbigniew Szaleniec zauważył, że każde spotkanie z twórczością artysty jest dla niego zachwytem i radością w wymiarze zarówno osobistym, jak i z racji funkcji, którą pełni. W perspektywie prywatnej, gdyż niezmiennie bardzo ceni autora i jego sztukę. Natomiast w perspektywie pełnionej funkcji ujmujące jest dla niego niestrudzone malarskie dokumentowanie Czeladzi, a zarazem nieustannych zmian jej wizerunku w ciągu minionych dekad. Na zakończenie swojego wystąpienia zaprosił Pana Stefana Dobronia do dalszej twórczej eksploracji naszego miasta, a zarazem artystycznego uchwycenia dynamicznych przemian w nim zachodzących m.in. z uwzględnieniem imponująco zrewitalizowanej byłej cechowni Kopalni Saturn.

Wystawę będzie można oglądać w GSW Elektrownia do 21 stycznia 2024 r.

Skip to content