W czwartek 16 listopada w GSW Elektrownia otwarta została wystawa zbiorowa pt. Graficzne konstelacje będącą przeglądem twórczości członków i przyjaciół Stowarzyszenia Intergrafia.

Na początku wernisażu Kierownik Galerii Jan Powałka  powitał zaproszonych gości – kuratorów: prof. Adama Romaniuka (Wydział Grafiki ASP w Katowicach oraz Wydział Sztuki Politechniki Radomskiej i dr Sebastiana Dudzika (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)  oraz obecnych artystów, a  byli wśród nich: Nastazja Ciupa, Paweł Frąckiewicz, Zbyněk Janáček, Filip Gajewski, Jakub Gajewski oraz Marek Sibinský.

Kolektyw Intergrafia liczy w swoich szeregach blisko czterdziestu członków z całej Polski oraz kilku przedstawicieli czeskiego środowiska  artystycznego.  Od ośmiu już lat swojego istnienia stawia sobie za cel popularyzację grafiki artystycznej, a prace autorstwa zgrupowanych wokół niej artystów uważane są za ważne spektrum współczesnych tendencji w  grafice. Największą grupę w Intergrafii stanowią czynni graficy pracujący w różnorodnych metodach i technikach. Znajdziemy  wśród nich zarówno uznanych artystów o  ogromnym doświadczeniu, jak i utalentowanych przedstawicieli młodszego pokolenia.

Zamierzeniem kuratorów ekspozycji jest prezentacja owych trendów, a zarazem pokazanie ogromnego potencjału i atrakcyjności współczesnej sztuki graficznej. Walorem prezentacji w GSW Elektrownia jest niewątpliwie jej różnorodność – znajdziemy tutaj kilkadziesiąt prac autorstwa ponad 20-tu artystów reprezentujących polskie  i czeskie środowisko graficzne. Zobaczymy m.in. litografie (również te wykonane na marmurze Carrara), linoryty, serigrafie, drzeworyty, druk cyfrowy na płótnie, instalacje graficzne czy animacje poklatkowe. Można będzie ją oglądać do 11 stycznia 2024 r.

Skip to content