Od 16 listopada zobaczymy w GSW Elektrownia ekspozycję zbiorową pt. „Graficzne konstelacje to wystawa prac członków i przyjaciół Stowarzyszenia Intergrafia. Działająca od ośmiu lat organizacja zajmuje się wspieraniem rozwoju grafiki artystycznej, jej popularyzacją a także badaniami nad jej najnowszą historią i specyfiką procesu graficznego. Obecnie Intergrafia liczy blisko czterdziestu członków z całej Polski oraz kilku przedstawicieli czeskiego środowiska graficznego.  Największą grupę stanowią w niej oczywiście czynni graficy pracujący w szerokim spektrum metod i technik. Reprezentują oni niemal wszystkie liczące twórcze ośrodki w naszym kraju. Również pod względem wiekowym jest to grupa bardzo różnorodna. Są wśród nich zarówno uznani już artyści o ogromnym doświadczeniu, jak i zdolni przedstawiciele najmłodszego pokolenia. Można powiedzieć, że twórczość członków Stowarzyszenia Intergrafia stanowi w jakimś  stopniu reprezentatywną próbkę współczesnych tendencji w polskiej grafice. Zgodnie z tym, niniejszy przegląd ma w założeniu zaprezentować owe trendy, zarazem pokazać ogromny potencjał i atrakcyjność współczesnej sztuki graficznej.

Wspomniana wyżej różnorodność postaw twórczych niejako w sposób naturalny przyniosła pomysł by w układaniu porządku wystawy wykorzystać ideę konstelacyjnych układów. Dzięki temu będzie można „czytać” wystawę na kilku różnych poziomach. By tak się stało każdy uczestnik zaprezentuje grupę prac (cykl, zestaw) tworzących w pewnym zakresie autonomiczną mikro-prezentację własnej ścieżki artystycznej. Te „homogeniczne” struktury będą się jednocześnie łączyć w kilkuelementowe układy o czytelnych wspólnych cechach. Na tym poziomie pojawią się hasła, które stanowić będą niejako ideowe jądra tytułowych konstelacji (m.in.: Świat struktur – struktury świata, Znak i znaczenie, Pamięć, Tożsamość i emocje, Utopie współczesnego habitatu, Natura naturata, natura naturans). Trzeci, najwyższy poziom organizacyjnego porządku ekspozycji „układał” będzie owe konstelacje w dwie nadrzędne grupy. Tutaj niejako skonfrontowane zostaną dwa spojrzenia, zwrócone ku sobie (człowiek i jego kondycja) jak i na zewnątrz, na świat i rządzące nim prawa.

Kuratorzy: Sebastian Dudzik,  Adam Romaniuk

Artyści:

Stanisław Bałdyga,

Tomasz Barczyk,

Agnieszka Cieślińska,

Jakub Cikała,

Nastazja Ciupa,

Dariusz Gajewski,

Filip Gajewski,

Paweł Frąckiewicz,

Zbyněk Janáček,

Tomasz Kukawski,

Zdzisław Mackiewicz,

Aleksandra Owczarek

Mirosław Pawłowski,

Adam Romaniuk,

Michał Rygielski,

Marek Sibinský,

Barbara Sosnowska-Bałdyga,

Anna Trojanowska,

Andrzej Węcławski,

Andrzej Wochnik,

Kamil Zaleski,

Maria Zwolińska

Wernisaż: czwartek, 16 listopada br. godz.18.00

Wystawę będzie można oglądać do 11 stycznia 2024 r.

 

Skip to content