We wtorkowy wieczór 26 września w Galerii Elektrownia miało miejsce wiekopomne wydarzenie, a mianowicie uroczystość z okazji 40-lecia istnienia Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi, które jest jedną z najstarszych organizacji pozarządowych o charakterze społeczno-kulturalnym w Czeladzi. Cele Stowarzyszenia skupiają się między innymi na budowaniu świadomości i tożsamości lokalnej oraz na współpracy z lokalnymi i regionalnymi instytucjami kultury, ośrodkami naukowymi czy archiwami.

Oficjalnego rozpoczęcia uroczystości dokonała Przewodnicząca Stowarzyszenia – p. Ewa Ambroży, która przywitała zaproszonych gości między innymi posłów, senatorów, władze miejskie Czeladzi, przedstawicieli zaprzyjaźnionych organizacji czy placówek oświatowych. Pokrótce także przybliżyła okoliczności organizacji wydarzenia oraz powiedziała kilak słów o wszelkiej przychylności ze strony Miasta Czeladź oraz różnych podmiotów, które wspierają Stowarzyszenie.

Zanim jednak zaczęła się część wręczania nagród, dyplomów oraz składania podziękowań, zebrane audytorium miało okazję zobaczyć tematyczne przedstawienie teatralne w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Czeladzi.

Tuż po krótkiej formie teatralnej w wykonaniu młodych aktorów, zaproszeni goście obejrzeli prezentację przedstawiającą szczegółowo historię, etapy rozwoju oraz wszelką aktywność społeczno-kulturalną Stowarzyszenia aż do czasów obecnych.

Wręczono także dyplomy gratulacyjne dla osób prywatnych, instytucji publicznych, prywatnych podmiotów gospodarczych wspierających inicjatywy Stowarzyszenia, które służą poznawaniu, gromadzeniu i upowszechnianiu śladów przeszłości Miasta Czeladź. W imieniu Miasta Czeladź gratulacje odebrał Burmistrz Zbigniew Szaleniec wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Dominikiem Penarem. Z kolei dyplom dla Muzeum Saturn odebrała Dyrektor Iwona Szaleniec.

Po uhonorowaniu gości dyplomami nadszedł moment na złożenie podziękowań i wręczenie przez zaproszonych gości okolicznościowych tablic gratulacyjnych dla Stowarzyszenia. Głos zabrał między innymi Burmistrz Zbigniew Szaleniec, który serdecznie pogratulował wszystkim członkom Stowarzyszenia za wieloletnią działalność, zaangażowanie i pracę nie tylko na rzecz organizacji, ale także Miasta Czeladź. Życzenia i gratulacje złożyła Dyrektor Iwona Szaleniec, która podkreśliła istotną rolę Stowarzyszenia w tworzeniu miejskiego muzeum. Słowa podziękowania za długoletnie funkcjonowanie, pielęgnowanie tradycji kulturowej Miasta, upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie skierował również Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Powałka, który jednocześnie jest Kierownikiem GSW Elektrownia.

Nie zabrakło też okolicznościowego poczęstunku wraz z jubileuszowym tortem, który rozkrojony został przez Burmistrza, p. Ewę Ambroży oraz Antoniego Krawczyka.

Skip to content