24 sierpnia br. w GSW Elektrownia odbył się wernisaż wystawy prac Beaty Cedrzyńskiej  pt. „D E K O N S T R U K C J A. Retrospektywa.”

Witając artystkę oraz przybyłych gości Jan Powałka, kierownik GSW Elektrownia zwrócił uwagę na jej  bogaty dorobek twórczy. Uprawia on malarstwo, rysunek, grafikę, fotografię.  Dyplom uzyskała na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa i Grafiki (1999 r.), gdzie pracowała w latach 2002-2012. Posiada tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki plastyczne na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku. Obecnie pracuje na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na stanowisku profesora.

Jest laureatką wielu nagród, wyróżnień i stypendiów:   Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Grand Prix 7 Międzynarodowego Konkursu na Rysunek im. Andriollego, 10. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych czy Grand Prix VI Międzynarodowego Biennale Malarstwa i Tkaniny. Wśród swoich dokonań  artystycznych ma udział w blisko 150-ciu wystawach indywidualnych w kraju i za granicą. Jej prace prezentowały m.in. takie instytucje jak: Narodowe Muzeum Sztuki Mołdawii w Kiszyniowie (Mołdawia), Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Muzeum Zamkowe w Malborku, Zamek Książ w Wałbrzychu, Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu czy Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

Sztukę Beaty Cedrzyńskiej można nazwać na wskroś humanistyczną. Skoncentrowana jest bowiem ona na człowieku i człowieczeństwie. „Jednym z podstawowych sensów sztuki jest przyoblekanie w materię tego, co niematerialne. Sztuka zawsze stanowiła – według mnie – alternatywę dla otaczającej rzeczywistości i podobnie jak religia, jest próbą projekcji tego, czego sens jest nieuchwytny i czego tak naprawdę nigdy do końca poznać się nie da, a co stanowi kwintesencję i sedno człowieczeństwa.”-  mówi o swojej twórczości.

Otwierając ekspozycję  artystka wspomniała m.in. o retrospektywnym jej wymiarze. Składają się na nią prace powstałe w ciągu ostatnich 8 lat twórczości, starannie przez nią dobrane do zaistnienia w poindustrialnej przestrzeni Galerii Elektrownia, która zafascynowała i zaintrygowała autorkę. Wspomniała też, że punktem wyjścia i zarazem podmiotem wszystkich pokazywanych tutaj – a wykonanych w różnorodnych technikach – obiektów artystycznych są dwie najbliższe jej osoby. Jednak oglądający otrzymuje szczególne zaproszenie do indywidualnej i bardzo osobistej percepcji każdej z prac. „Sztuka nie daje odpowiedzi. Sztuka dla mnie jest zadawaniem pytań.” – zakończyła.

Na wystawie intrygującej artystki z Trójmiasta zobaczymy malarstwo, rysunek, działania interdyscyplinarne, grafikę i fotografię.

Znakomity dorobek naukowy Beaty Cedrzyńskiej obrazuje – dopełniająca wystawę –  prezentacja autorskich publikacji /monografii  z lat 2015-2022.

Całość będzie można  oglądać w GSW Elektrownia do 22 października br.

Projekt dofinansowany jest z Funduszu na Działalność Naukową i Artystyczną Wydziału Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku.

Skip to content