W czwartek 22 czerwca br. odbyło się w GSW Elektrownia uroczyste otwarcie międzynarodowej wystawy litografii  ALCHYMIA POST FACTUM, na której zobaczmy prace 29-ciu artystów czeskich, słowackich i polskich.  Są wśród nich: Igor Benca, Patrik Braun, Tatiana Byts, Nastasja Ciupa, Paweł Frąckiewicz, Marcin Majewski, Pavel Hora, Bianka Ivanová, Aleksander Jakubczak, Zbyněk Janáček, Robert Jančovič, Robert Jančovič jr., Lenka Kałuda-Klokočkowá, Bedřich Kocman, Mařian Komaček, Iva Krupicová, Robert Makar, Braňo Novotnŷ, Stefan Oslej, Błażej Ostoja-Lninski, Piotr Panasewicz, Adam Romaniuk, Patrick Ševcik, Marek Sibinskŷ, Krzysztof Świętek, Krystyna Szwajkowska, Magdalena Uchman, Andrea Uváčikova i Jan Kukułka.

Otwierając wystawę Jan Powałka, kierownik Galerii przypomniał frapującą historię dyscypliny sztuki, jaką jest litografia. Powstała ona w końcówce XVIII w., a jej szczytowe osiągniecia przypadają na XIX i XX wiek. Ciekawostką jest, że rozwój litografii przyczynił się do powstania wielu współczesnych technik drukarskich np. offsetu, ale też technik drukowania obwodów scalonych. Litografia to jednocześnie niezwykle skomplikowany i czasochłonny – składający się z 6 etapów –  proces twórczy.

Igor Benca, kurator wystawy wskazał na  różnorodność tematyczną i formalną prac, które możemy na niej oglądać, a także wysiłek artystyczny i logistyczny podjęty przez środowiska akademickie czeskie, słowackie i polskie, dzięki którym przedsięwzięcie to mogło zaistnieć.

Należy podkreślić, że wystawa w GSW Elektrownia jest owocem współpracy Igora Bency z Markiem Sibinskim i Patrikiem Sevecikiem.

Będzie można ją oglądać do 17 sierpnia br.

Skip to content