„Zamysłem organizatorów i kuratorską koncepcją wystawy jest prezentacja wybranych artystów z Polski, Czech i Słowacji, zajmujących się litografią, których twórczość odzwierciedla aktualny stan sztuk wizualnych kształtujących się w przestrzeni kulturowej i społecznej Europy Środkowej.

Litografia to alchemia – jako precyzyjny proces technologiczny, nierozerwalnie związany z autorską koncepcją, indywidualnym kodem wizualnym każdego artysty.

Jak wiemy litografia została wynaleziona w 1796 roku przez niemieckiego grafika Aloisa Senefelda. Dzięki jego eksperymentom stworzył nową technologię, która miała fundamentalny wpływ na rozwój grafiki użytkowej i rdzenia grafiki artystycznej, który trwa do dzisiaj. Litografia może ma już za sobą okres największej świetności, ale w sztuce współczesnej jest stale obecna w czołowych ośrodkach graficznych, nie tylko jako specyficzny warsztat technologiczny oparty na wypracowanych tradycjach, ale również przejawia się w grafice artystycznej w autorskim działaniu eksperymentalnym.

 

Wystawa ma na celu poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jaka jest litografia dzisiaj. Jaka jest grafika w intermedialnej, hybrydowej rzeczywistości, w której zacierają się granice między technologią, realnością, a fikcją.

Technologie cyfrowe, pozwalające nam osiągać każdy wizualny efekt, relatywizując znaczenia i wartości klasycznych mediów, zmniejszają zdolność rozróżniania, w jaki spsób dane dzieło zostało wykonane. Powstaje zatem pytanie, czy wystarczy przywołać eksperyment jako końcowy efekt procesu artystycznego i od razu zastąpić je nowym doświadczeniem, bez ambicji głębszej wiedzy, czy też chcemy wiedzieć więcej o sobie i otaczającym nas świecie?

****

Żyjemy w epoce postdigital jako aspekcie szybko postępujących zmian w relacjach z technologiami cyfrowymi i formami sztuki. Jednym z powodów pesymizmu w dzisiejszym życiu jest czynnik technologiczno-kulturowy. Jesteśmy nasyceni informacjami, zalewem wiadomości internetowych, portali społecznościowych, statusów, a wszystko to dzięki nowym technologiom, które niosą ze sobą nowe zjawiska, takie jak nadmierna emocjonalność, przeciążenie informacyjne i przytłoczenie psychiczne.

I to jest wystarczający bodziec, nie tylko do myślenia…

 

Wystawa odbędzie się w wyjątkowych, industrialnych pomieszczeniach Galerii Elektrownia w Czeladzi, w których znajduje się część oryginalnego wyposażenia technologicznego. Galeria składa się z trzech różnych typów przestrzeni, które można nazwać galerią, maszynownią i piwnicą. Każda przestrzeń jest specyficzna i zapewnia inny kontekst środowiskowy dla sztuki.“

 

Kurator wystawy Igor Benca

 

 

Skip to content