13 kwietnia br. mieliśmy zaszczyt uroczyście otworzyć w GSW Elektrownia wystawę malarstwa Michała i Krzysztofa Powałków. Wśród  bardzo licznie zgromadzonych gości, których powitał kierownik Galerii Jan Powałka, byli m.in. Sebastian Szaleniec, Starosta Powiatu Będzińskiego; Dariusz Waluszczyk, Wicestarosta Powiatu Będzińskiego; Marek Rajca, Halina Mentel i Adam Szydłowski, Członkowie Zarządu Powiatu Będzińskiego; Bożena Łapaj, Radna Powiatu Będzińskiego;  Jolanta Moćko, Sekretarz Miasta; Marcin Gadecki, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej; Dariusz Pietrzykowski i Łukasz Wesołowski, Radni Miejscy. Rozmowę z artystami poprowadziła Pani Iwona Szaleniec, Dyrektor  Muzeum Saturn. Na wstępie przybliżyła bogaty dorobek twórczy obu artystów, wskazała na ich uczestnictwo w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i  za granicą, a także na prestiżowe światowe nagrody, których są laureatami. Jako  ciekawostkę Pani Dyrektor przytoczyła fakt, że licealną pracę dyplomową Krzysztofa Powałki możemy oglądać w… hallu Muzeum Saturn – jest nią witraż wyeksponowany na suficie obiektu. Pytała też o inspiracje do tworzenia prac. Obaj artyści byli zgodni, że jest nią przede wszystkim  osobiste doświadczenie, przeżywanie i kontakt z drugim człowiekiem. Poruszony został też wątek monumentalnego dzieła Via Crucis – Drogi Krzyżowej powstałej na zamówienie Zakonu Pijarów dla kościoła w Łowiczu.  Michał i Krzysztof opowiadali o (trwającej w latach 2019-2021) historii i kulisach powstawania tego cyklu – malowania 14-tu  wielkoformatowych obrazów z zaangażowaniem grup rekonstrukcyjnych, aktorów katowickiego Teatru A Part oraz licznych statystów zgłaszających się do pozowania z różnych części Polski,  a nawet z Hiszpanii i Włoch.  Jest też nadzieja, że ta, budząca powszechne uznanie i podziw praca, dotychczas (poza Łowiczem) prezentowana w Centrum Praskim Koneser w Warszawie oraz klasztorze Zakonu Pijarów w Hebdowie, zostanie czasowo wypożyczona do ekspozycji w Czeladzi. Zapytani o charakter obecnej wystawy obaj artyści wskazali, że prace, które możemy tutaj oglądać powstawały od 2011 r. do czasu obecnego. Większość z nich należy już do prywatnych kolekcjonerów, dzięki których uprzejmości możemy je obecnie podziwiać. Artyści zwrócili też uwagę, że ekspozycja będzie miała charakter dynamiczny tzn. ich twórczość będzie w Galerii obecna na stałe, natomiast prezentowane prace będą się sukcesywnie zmieniać. Zamysłem autorów jest jednak, aby każdy nowopowstały obraz swoją ekspozycyjną premierę miał właśnie w GSW Elektrownia  – jak to ujęli w kolejnych „mini odsłonach”. Pracę powstającą obecnie, również wielkoformatową, zobaczmy prawdopodobnie już w marcu 2024 r.            
Skip to content