Poprzemysłowa architektura naszych galeryjnych podziemi stworzyła idealne „tło” dla industrialnego klimatu dzieł p. Ewy Hoppe-Nowickiej. Artystka stara się wydobyć nieoczywiste piękno byłych hut, fabryk, kopalń…

Filary, kolumny, wzmacniane potężnymi stalowymi konstrukcjami – stropy budują niemal „naturalną” przestrzeń dla „spoetyzowanych” pędzlem obiektów industrialnych.

Wystawa imponującego malarstwa p. Ewy Hoppe-Nowickiej trwa do 23 marca. Zapraszamy serdecznie.

Skip to content