W dniu 9 lutego br. w GSW Elektrownia otwarta została wystawa prac Ewy Hoppe-Nowickiej „Poezja przemysłowa”. Jan Powałka, Kierownik Galerii przybliżył zgromadzonym gościom sylwetkę artystki, która jest absolwentką Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie, a także członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Była wyróżniana wieloma nagrodami m.in. drugą nagrodą w konkursie malarskim „Pan Cogito” Galeria TPS w Sopocie 2019 r. i stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1985 r. W jej dorobku znajdziemy pracę pedagogiczną oraz twórczą w dziedzinie malarstwa, rysunku grafiki i architektury wnętrz. Brała udział w ponad stu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą (m.in. w Niemczech, Słowenii, Holandii i Słowacji).

Ewa Hoppe-Nowicka jest malarką krajobrazu, ale jest to krajobraz szczególny. Portretuje pejzaż poprzemysłowy, który staje się dla oglądającego niespodziewanym źródłem wrażeń estetycznych – to z niego artystka wydobywa nieoczywiste piękno i wymiar szczególnej metafizyki miejsc zdegradowanych. Podczas otwarcia ekspozycji autorka wskazała na swoistą przewrotności jej tytułu: „W istocie opiewam okaleczony świat antropocenu, świat opuszczonych hut, rozpadających się hal fabrycznych, wygasłych kominów, nieczynnych stoczni, trujących hałd. Na tej wystawie podejmuję też temat globalizacji i industrializacji wraz z nieodwracalnymi szkodami, jakie przynoszą one naturze.”

Wystawę można oglądać w GSW Elektrownia do 23 marca br.

Skip to content