Od 9 lutego do 23 marca 2023 r. zobaczymy w Galerii prezentację malarstwa Ewy Hoppe-Nowickiej zatytułowaną. „Poezja przemysłowa”.

Artystka jest absolwentką Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom obroniła w 1983 roku. Była wyróżniana wieloma nagrodami m. innymi 2 nagroda w konkursie malarskim „Pan Cogito” Galeria TPS w Sopocie 2019 r. i stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1985 roku. Swoje prace prezentowała na ponad 80 wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, Niemczech, Słowenii, Holandii i Słowacji. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

Praca pedagogiczna w latach 1989-2013, oraz twórcza w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki i architektury wnętrz.

Prace malarki znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą m. innymi: w Niemczech, Belgii, Francji, Grecji, Anglii we Włoszech, USA, Kanadzie, Chinach oraz w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce i zbiorach NCK w Nowej Hucie.

 W swojej twórczości stara się wydobywać nieoczywiste piękno krajobrazu okaleczonego przez przemysł. Obiekty industrialne –  huty, porty i kopalnie –  będące ich motywami nie wydają się nam zazwyczaj, w swoim technicznym utylitaryzmie, źródłami wrażeń estetycznych. Paradoksalnie jednak, wyzbyte swoich przewidzianych funkcji, zamknięte, opuszczone, zdegradowane, za sprawą tego malarstwa niespodziewanie nabierają niepokojącej i fascynującej zarazem poetyki.  Oglądając ekspozycję odnajdziemy w niej znakomite uchwycenie nastroju, swoiste genius loci ukazywanych miejsc. Dominujące w odbiorze staje się doświadczenie przemijania zamieniającego wszystko, co nas otacza w pustkę, ale jednocześnie wdrukowujące się w pamięć. Wszystko to domyka – wykreowana na płótnach przez autorkę – atmosfera subtelnej nostalgii za tym, co minione, ale także fascynacji procesem przemijania kształtu świata.

Na wernisaż GSW Elektrownia zaprasza 9 lutego, w czwartek o godz. 18.00.

Skip to content