Fundacja „Śląski Instytut Innowacji” od 25.07.2022 r. realizowała zadanie publiczne pn. „Na szlaku śląskich skarbów kultury” dofinansowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu „Wspólnie dla dziedzictwa” oraz z budżetu państwa.

Celem realizowanego projektu było przede wszystkim promowanie śląskich i zagłębiowskich zabytków wśród młodzieży oraz edukacja w zakresie ochrony zabytków. W trakcie projektu młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi zwiedziła m.in. Galerię Sztuki Współczesnej Elektrownia.

W ramach realizowanego projektu powstał nowy portal społecznościowy pn. „Śląskie skarby kultury”, gdzie w sposób bezpłatny można udostępniać informacje, zdjęcia i filmy dotyczące zabytków, a tym samym przez takie działania promować ich zwiedzanie.

W środę 26 października w Zabrzu konferencji „Na szlaku śląskich skarbów kultury”, która podsumowała działań projektowe. Zaprezentowano także nowopowstały portalu wśród przedstawicieli samorządów, obiektów kulturalnych i zabytków oraz młodzieży. Na wydarzeniu obecny był Zbigniew Szaleniec – Burmistrz Miasta Czeladź, a z ramienia Galerii – Marek Czekajski – Animator kultury i Koordynator Szlaku Zabytków Techniki w macierzystej instytucji.

Konferencję prowadziła Pani Daria Wal będąca Koordynatorem projektów w Fundacji „Śląski Instytut Innowacji”. Na koniec konferencji zostały rozdane certyfikaty uczestnictwa, które dostała między innymi młodzież szkolna z ZSOiT w Czeladzi.

Więcej informacji na temat projektu można przeczytać na naszej stronie internetowej: https://slaskiinstytutinnowacji.com/projekty/na-szlaku-slaskich-skarbow-kultury.html

Skip to content