W dniu 26.10.2010 r. Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia stała się obiektem Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Certyfikat przynależności został podpisany przez ówczesnego Wicemarszałka Województwa Śląskiego, a zarazem Prezesa Śląskiej Organizacji Turystycznej – Zbyszka Zaborowskiego.

Efektami przystąpienia Galerii do SZT stały się takie wydarzenia i przedsięwzięcia jak:

– coroczne organizowanie INDUSTRIADY – Święta Szlaku Zabytków Techniki, a w szczególności zorganizowanie w 2016 r. – „Rozruchu maszyn” – dnia startowego INDUSTRIADY na terenie GSW Elektrownia,

– uczestnictwo w tworzeniu produktów sieciowych, takich jak publikacja „Sztuka na Szlaku” czy „Art Naif Festival”

– nobilitacja dla obiektu oraz Miasta Czeladź i wyróżnienie galerii sztuki na mapie instytucji kultury województwa śląskiego,

– intensyfikacja działań promocyjnych i public relations związanych z dualnym charakterem instytucji: zarówno jako galerii, jak i byłej kopalnianej elektrowni– obiektu poprzemysłowego.

Skip to content