13 października br. w GSW Elektrownia odbył się wernisaż wystawy prac prof. Zbigniewa Bajka pt. „OBCY KAFKA”.  Przygotowana we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, jest ona jedną z największych, interdyscyplinarnych prezentacji dorobku tego utytułowanego artysty.

Otwierając ekspozycję Jan Powałka, kierownik Galerii powitał zaproszonych Gości – byli wśród nich m.in. Zbigniew Szaleniec, Burmistrz Miasta Czeladź; Łukasz Konarski, Prezydent Zawiercia; Adam Szydłowski, Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego oraz  dr Wojciech Kopeć, prodziekan Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP. Następnie nakreślił sylwetkę i dokonania artysty, który uprawia  malarstwo, rysunek, fotografię, realizuje instalacje oraz działania parateatralne; zajmuje się również projektowaniem graficznym – projektuje plakaty, wydawnictwa albumowe. Był też pomysłodawcą i koordynatorem znaczących międzynarodowych projektów artystycznych „Ślōnski
Kafka” oraz „Kafka – przełamywanie granic” (ten ostatni gościł w GSW Elektrownia w 2017 r.). Kieruje Katedrą Interdyscyplinarną oraz I Pracownią Interdyscyplinarną na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP. Zorganizował ponad 80 wystaw indywidualnych. Uczestniczył w ponad 350-ciu wystawach zbiorowych prezentowanych w kraju i za granicą.

Prof. Zbigniew Bajek opowiadał o źródłach swoich dwóch głównych fascynacji artystycznych, które składają się na tytuł wystawy. Podkreślił też, jak niezwykła i inspirująca jest dla niego przestrzeń Galerii Elektrownia, w której – jak to ujął – zakochał się od pierwszego wejrzenia. Prace
tutaj pokazywane  zostały przez niego starannie wybrane tak, aby współgrały z genius loci pokopalnianej elektrowni.
Zwrócił też uwagę, że jest to pierwsza w historii istnienia Galerii wystawa pojedynczego
artysty, która mogła zaistnieć we wszystkich trzech jej przestrzeniach wystawienniczych.

Burmistrz Miasta Czeladź Zbigniew Szaleniec podkreślił znaczenie i owocną kontynuację współpracy Galerii z krakowską Akademią Sztuk Pięknych.  Dodał też, że  w jubileuszowym roku 960-lecia lokacji
Czeladzi przychodzi  mu z satysfakcją  wyznać, że tak znakomitej i wielkiej – zarówno pod względem artystycznego mistrzostwa i prestiżu Autora, jak i ilości pokazywanych prac – Czeladź… jeszcze nie widziała. Zwrócił uwagę na artystyczną wagę pokazywanych tu obiektów artystycznych oraz renomowaną pozycję i dorobek prof. Zbigniewa Bajka. „To dla naszego miasta prawdziwy zaszczyt i wielka radość móc gościć w niepowtarzalnej przestrzeni Elektrowni artystę tej miary” – zakończył.

Na koniec oficjalnej części otwarcia Adam Szydłowski z Zarządu Powiatu Będzińskiego a prywatnie powszechnie znany pasjonat kultury żydowskiej i jej śladów w Będzinie, opowiedział ciekawostkę wiążącą postać Franza Kafki z… Będzinem. Otóż ostatnią partnerką życiową tego wielkiego
pisarza była Dora Diament, wieloletnia mieszkanka tego miasta.

Wystawa OBCY KAFKA jest zaiste wydarzeniem niezwyczajnym: różnorodnym, erudycyjnym, urzekającym artystyczną maestrią, rozmachem i wizualnością.  Zobaczymy na niej ponad ćwierć
tysiąca – zrealizowanych w rozmaitych technikach – prac: są tu fotografie wielkoformatowe drukowane na płótnie i banerach, kolaże, grafiki wykonane na blasze aluminiowej i na płótnie, obiekty artystyczne, lightboxy, a także prezentacja wideo. Wszystkie te obiekty składają się na dwa tematyczne cykle prac odsyłające nas do dwóch wiodących motywów twórczości artysty, jakimi są figura OBCEGO oraz  KAFKA.

Patronat medialny nad wystawą  objęła TVP Kultura

 

 

 

Skip to content