Zabytkowe maszyny i urządzenia, piękno industrialnego budownictwa, niezwykły klimat byłej kopalnianej elektrowni to zapewne niepodważalne atuty obiektu, w którym mieści się Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia.

Dostrzegli to i docenili także architekci zrzeszeni w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, którzy w piątek 9 września br. zorganizowali wewnątrz Galerii konferencję z okazji Dnia Inżyniera Budownictwa.

Konferencję rozpoczął Przewodniczący Rady  Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Roman Karwowski. Przemówienie dotyczyło przede wszystkim doskonalenia zawodowego inżynierów, pomocy prawnej i technicznej, koncepcji platformy wymiany wiedzy i doświadczeń oraz integracji środowiska architektów.

Po części oficjalnej konferencji, w której wzięło udział ponad 70 osób, uczestnicy zwiedzali wystawy oraz wnętrza obiektu postindustrialnego.

Cieszymy się bardzo, że Galeria Elektrownia będąca w głównej mierze miejską instytucją kultury, staje się miejscem sympozjów, konferencji i spotkań środowisk naukowych i branżowych.

Skip to content