Od 6 września br. zapraszamy na wystawę prac Pauliny Bobak pt. „Nieobecni?” Ta młoda i wszechstronnie utalentowana artystka  ukończyła studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Inspirację do swojej twórczości odnajduje w człowieku oraz w – splecionych ze sobą nieodmiennie –  przeszłości i teraźniejszości. Uważnie studiuje archiwa rodzinne: zbiór listów, dokumentów i fotografii.

 „Twórczym impulsem w powstawaniu cyklu moich grafik oraz obrazów były słuchane w dzieciństwie opowieści mojej babci Heleny, a także obecnie uzupełniające je rozmowy z bezpośrednimi lub pośrednimi świadkami wielu rodzinnych wydarzeń. Inspiracją do moich prac były również  fotografie wykonane przez mojego pradziadka Wilhelma Miernika oraz prapradziadka Hugona Gemborka żyjących na przełomie XIX i XX w. Moje działania oparte o analizę obrazu i słowa wynikały z silnej potrzeby pogłębienia wiedzy na temat życia moich przodków zamieszkujących Śląsk oraz poszukiwań odpowiedzi na pytania o więzi rodzinne i międzypokoleniowe.” – mówi o swojej twórczości artystka.

W GSW Elektrownia Paulina Bobak zaprezentuje  swoje grafiki i obrazy z cyklu dyplomowego. Poddając w nim analizie archiwalia rodzinne jako nośniki pamięci  (zbiór listów, dokumentów i fotografii) formułuje pytania o swoją – a zarazem naszą –  tożsamość. Jako środek wyrazu dla tej refleksji wybrała  malarstwo olejne łączone z tkaniną, którą sama przeszywa i pokrywa (ręcznie lub maszynowo) haftem. Aplikuje również na płótnie drobne przedmioty „gotowe” wpisujące się w jej wrażliwości w nastrój obrazu lub wiążące się z historią osób, które przedstawia. W grafice posługuje się przede wszystkim techniką akwaforty. Zasługującą na uwagę, dopełniającą częścią prezentowanej w GSW Elektrownia ekspozycji będzie zbiór haftowanych makatek z pojedynczymi słowami, które zostały przez artystkę wyselekcjonowane z listów rodzinnych jej przodków, a stanowią zarazem dodatkowy, poruszający wrażliwość, komentarz do pokazywanych prac. 

Latem tego roku cykl dyplomowy Pauliny Bobak, który zobaczymy w GSW Elektrownia, doceniono i uhonorowano prezentacją  podczas najnowszej edycji Ogólnopolskiej Wystawy Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, artystka była też dwukrotną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, brała udział w licznych wystawach zagranicznych.

Na wernisaż zapraszamy w czwartek, 8 września br. o godz. 18.00.

Wystawę będzie można oglądać do 2 października br.

 

 

 

Skip to content