W środę 15 czerwca miała miejsce wizyta studyjna uczniów dwóch klas o profilu medialno-artystycznym z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich.

Uczniowie zostali oprowadzeni Przez Marka Czekajskiego pracującego w Galerii na stanowisku Animatora kultury i Koordynatora Szlaku Zabytków Techniki. Zostali zapoznani pokrótce z historią byłej kopalni „Saturn” oraz byłej elektrowni, jak również przybliżone zostały im informacje na temat galerii jako instytucji kultury w postindustrialnym środowisku.

Następnie Marek Czekajski przedstawił prelekcję: „Marketing sztuki, kultury i turystyki kulturowej”. Autorska prezentacja poruszyła takie zagadnienia jak: czym jest sektor kreatywny: sztuki, kultury, turystyki; jak rozumieć turystykę kulturową, jak promować produkty kultury, sztuki i turystyki, jakie trendy występują w tym sektorze.

Na zakończenie spotkania została przeprowadzona debata oksfordzka – czy sektor sztuki, turystyki i kultury potrzebują działań marketingowych, promocji, reklamy. Uczniowie zostali podzielni na dwie grupy. Zadaniem grupy „na tak” było przygotowanie argumentów na potwierdzenie postawionej tezy, z kolei zadaniem grupy „na nie” było udzielnie odpowiedzi negatywnych.

Cieszymy się, że uczniowie szkół średnich z miast sąsiadujących z Czeladzią przyjeżdżają na zwiedzanie naszego postindustrialnego dziedzictwa kulturowego i liczymy na kolejne kroki we współpracy także z innymi placówkami oświatowymi.

Skip to content