Marzec pożegnaliśmy wernisażem wystawy  prac Doroty Bujak  zatytułowanej „Myśl zapuszczała się tajnie w labirynty”. Otwierając wystawę Kierownik Galerii Jan Powałka przypomniał, że utalentowana artystka studiowała grafikę w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, ukończyła studia z dyplomem głównym w pracowni grafiki cyfrowej Prof. Adama Romaniuka i dr Marty Pogorzelec. Mimo młodego wieku brała udział w projektach realizowanych w Polsce i za granicą m.in. w Japonii, Australii, Armenii oraz Rumunii. Jest laureatką trzeciego miejsca w IV Międzynarodowym Konkursie. Opowiedział o charakterystycznych trzech etapach tworzenia  artystki – pokazane tutaj realizacje wykonane w technice monotypii żelatynowej i grafice cyfrowej, końcowo prezentowane są jako wielkoformatowe wydruki. Dorota Bujak podziękowała za zaproszenie do Galerii i możliwość zaprezentowania tutaj swojej wystawy indywidualnej. Mówiąc o składających się na ekspozycję pracach wskazała na dwa tworzące ją cykle: „Czerwony” zakorzeniony w bliskiej jej mitologii Ludów Syberii oraz „Szary”- będący formą podróży w świat mitów i wątków obecnych w prozie Brunona Schulza. Wskazała, że oprócz grafiki integralną część ekspozycji stanowią jej rzeźby dyplomowe oraz instalacja site specific. „Zawiła przestrzeń Podziemia Galerii ujawnia swoisty labirynt.  W zestawieniu z poruszonymi wątkami labirynt nie ogranicza się tutaj jedynie do murów przestrzeni wystawienniczej, przekracza jej granice”. – dodała Artystka. „Galeria jest otwarta dla młodych utalentowanych twórców z wszystkich dziedzin sztuki. Zapraszamy was do pokazywania swoich prac u nas!”– zakończył Kierownik zwracając się do licznie obecnych na otwarciu studentów i studentek kierunków artystycznych. Wystawę można zobaczyć w GSW Elektrownia do 29 kwietnia br.
Skip to content