Od 24 marca do 28 kwietnia br. Galeria zaprasza na zbiorową wystawę rzeźby i form rysunkowych zatytułowaną U_lotne 3. Przedsięwzięcie, którego pomysłodawcą jest Dobiesław Gała, artysta rzeźbiarz, doktor sztuki, Prodziekan na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, stanowi kolejną edycję ukazującą starannie wybrany dorobek studentek i studentów Wydziału Rzeźby krakowskiej uczelni. Jest też kontynuacją wieloletniej, udanej współpracy z  GSW Elektrownia.

Koncepcja prezentacji opiera się na zestawieniu różnorodnych postaw estetycznych młodych twórców oraz szerokich możliwości programowych, realizowanych na Wydziale. W pokazywanych pracach ujmują  intrygujące rozwiązania plastyczne, bogata wrażliwość artystyczna, specyficzne wyczulenie na szereg zjawisk obserwowanych, przeżywanych i przeobrażanych twórczo przez pokolenie najmłodszych adeptów sztuki., „Prezentowane prace to szeroko rozumiana przestrzeń rzeźby i obiektu oraz eksperymenty rysunkowe, które przekraczają ramy klasycznie rozumianej dyscypliny” – określa zamierzenie wystawy jej współtwórca prof. Jan Tutaj, Dziekan Wydziału Rzeźby krakowskiej Uczelni.

Wernisaż, z udziałem artystów oraz ich wykładowców, odbędzie się w czwartek, 24 marca br. o godz.18.00.

 

Skip to content