Energetyczne wnętrza byłej elektrowni kopalni „Saturn” stają się idealnym miejscem do wyjątkowych, integracyjnych warsztatów i spotkań dzieci, młodzieży i osób dorosłych z jednoczesnym zwiedzaniem interdyscyplinarnej wystawy „TRANSmutacje”.

Dziękujemy organizatorom projektu Kultura/Natura.

Niezwykłą relację filmową można zobaczyć tu:

https://www.facebook.com/ProjektKulturaNatura/videos/261326466166429

Skip to content