W przedwalentynkową niedzielę w gościnnych murach byłej kopalnianej elektrowni odbył się wieczór poetycki, którego gośćmi byli: p. Barbara Gruszka-Zych i p. Dawid Markiewicz. Pani Barbara Gruszka-Zych jest poetką pisarką, a także od ponad 30 lat dziennikarką „Gościa Niedzielnego”. Dotychczas wydała ponad dwadzieścia tomików wierszy. Wybory jej wierszy zostały wydane po litewsku i rosyjsku w Kownie, Wilnie czy tez Petersburgu. Została uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami za wywiady i reportaże, m.in. nagrodą Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w dziedzinie kultury im. M. Łukasiewicza w 2012 za rozmowę z Wojciechem Kilarem. Była ponadto stypendystką wiedeńskiej fundacji Janineum w 2002, Fundacji Jana Pawła II w Rzymie w 2003, Fundacji „Heinrich & Jane Ledig-Rowohlt” w Lavigny w Szwajcarii w 2014. O Panu Dawidzie Markiewiczu można powiedzieć „człowiek renesansu”, bowiem jest nie tylko poetą, prozaikiem, fotografem, ale także początkującym muzykiem jazzowym, zawodnikiem brazylijskiego jiu-jitsu. Utwory publikował w pismach literackich takich jak: „Lampa”, „Twórczość”, „Odra”, „Akcent”, „Czas Literatury”, „Pro Arte”, „Plama”, „Kursywa”, „Portret”, „Fraza”, „Śląsk”, z kolei fotografie publikował w magazynach i portalach takich jak: „The Washington Post”, „Confashion Magazine”, „Touche”, „Shot Mag”, „Woman Magazine”, „Wesele”, „Gitarzysta”, „Neurokultura”, „Dziennik Zachodni”, „Wirtualna Polska”, „Onet”, „Interia”. Już tradycyjnie w trakcie głos został również oddany audytorium. Zadawano pytania, dzielono się uwagami, opiniami czy spostrzeżeniami. O tym jak kochać w czasach zarazy z naszymi czeladzkimi twórcami dyskutowali zebrani. Jak widać „w czasach zarazy” o miłości można również wypowiadać się bardzo poetycko.  
Skip to content