Minęło ponad 20 lat od momentu utworzenia Pracowni Grafiki Cyfrowej w katowickiej ASP w Katedrze Grafiki Warsztatowej. Program pracowni był tworzony pod kierunkiem prof. Adama Romaniuka oraz dr Dariusza Gajewskiego. W roku 2006 z wyżej wymienionej pracowni wydzielono Pracownię Działań Intermedialnych, poszerzając obszar poszukiwań o zagadnienia przestrzenne oraz intermedialne. W tym czasie do zespołu dołączyła mgr Katarzyna Dziuba. Prowadzący pracownię czynnie włączali się w działania związane z promocją grafiki artystycznej i poszukiwanie związków z innymi dziedzinami sztuki. Byli kuratorzy Triennale Grafiki Polskiej i Międzynarodowego Triennale PrintArt Katowice organizowali festiwal ArsGrafia, w którego skład m.in. wchodziły międzynarodowe projekty: Bieguny, Energia, Codex Mundi. W roku 2010 kierownictwo Pracowni Intermediów objął dr hab. Darek Gajewski, który wraz z asystentem mgr Jakubem Cikałą, rozpoczął realizowanie własnego programu. Absolwentka Pracowni Grafiki Cyfrowej mgr Marta Pogorzelec, dołączyła do naszego zespołu wnosząc własne doświadczenie. Już ponad 20 lat pracownia organizuje wystawy prac studenckich w kraju i zagranicą. Każda z wystaw, wpisując się w nowe miejsce i integrując się z jego przestrzenią, podejmowała dialog, stawiając szereg trudnych pytań, a czasami wzbudzając kontrowersje o zasadność tworzenia grafiki w ponowoczesnym świecie oraz pytania o nowatorstwo cyfrowych mediów w sztuce graficznej. Dzisiaj w tej pięknej Galerii ELEKTROWNIA prezentujemy prace absolwentów, studentów oraz pedagogów w/w pracowni.

W pracy ze studentami koncentrujemy się wokół istoty twórczości zawartej  tytule naszej wystawy Między mimesis a anamnesis i z powrotem. Przy czym cytując dr Mieczysława Judę: „mimesis to nie naśladowanie natury (bezpośrednio 1:1), a naśladowanie sposobów działania natury (niebezpośrednio), zaś anamnesis to wyłanianie z otchłani pamięci tego, co ona zawiera (co się na nią składa) jak warstwy tektoniczne przestrzeni sensów i symboli”.

Kurator

Prof. Adam Romaniuk

Prof. Darek Gajewski

Wystawa czynna do 31 grudnia br. w godzinach od 9:00 do 17:00 od wtorku do piątku oraz w niedzielę od 9:00 do 17:00.

 

Skip to content