Najem sal i pomieszczeń

Oferujemy do wynajęcia (bez dodatkowej infrastruktury nagłośnieniowej, audio-wizualnej i obsługi technicznej) następujące sale i pomieszczenia:

 

Nazwa Sali/pomieszczenia

Powierzchnia w m2

Stawka wynajmu netto

Stawka wynajmu brutto

Sala warsztatowa
(I piętro)

100 zł/h

123 zł/h

Sala konferencyjna (parter)

140 zł/h

172,20 zł/h

Sala główna – sala maszyn (parter)

3200 zł/dzień

3936 zł/dzień

Salka teatralna (podziemia)

80 zł/h

98,40 zł/h

    

Oferujemy do wynajęcia wraz z dodatkową infrastrukturą nagłośnieniowej, audio-wizualną i obsługą techniczną) następujące sale i pomieszczenia:

 

Nazwa Sali/pomieszczenia

Powierzchnia w m2

Stawka wynajmu netto

Stawka wynajmu brutto

Sala warsztatowa
(I piętro)

140 zł/h

172,20 zł/h

Sala konferencyjna (parter)

180 zł/h

221,40 zł/h

Sala główna – sala maszyn (parter)

3600 zł/dzień

4428 zł/dzień

Salka teatralna (podziemia)

120 zł/h

147,60 zł/h

    

Dodatkowa infrastruktura nagłośnieniowa i audio-wizualna to:

– mikrofon lub kilka mikrofonów

– głośniki

– mikser z możliwością podłączenia laptopa, tabletu, smartfonu

– rzutnik

– ekran do prezentacji