Dane adresowe:

Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia
ul. Dehnelów 45,
41-250 Czeladź
tel. (32) 263 00 88

Jesteś na: Strona główna / Galeria / O galerii / Historia

Historia

Budynek obecnej Galerii „Elektrownia” powstał w latach 1902-1908 na bazie projektu wybitnego polskiego architekta Józefa Piusa Dziekońskiego (1844-1927), autora projektów wielu monumentalnych obiektów użyteczności publicznej w Europie.
 Jest to obiekt o rzucie prostokąta z wejściem na osi, o dość rozbudowanej bryle. Jego charakterystycznym elementem jest wieża, stylizowana na gotycką z otworami strzelniczymi, a elewację budynku stanowią ceglane, nietynkowane ściany w podziale ramowym z osiami, gzymsami i ceglanymi detalami architektonicznymi.
Budynek elektrowni zachwyca ze względu na znakomitą architekturę oraz zachowane we wnętrzu w doskonałym stanie oryginalne maszyny i urządzenia byłej Elektrowni. Ogromne wrażenie robi okazały generator „Wanda” , pełniący niegdyś rolę bloku energetycznego z silnikiem parowym dwustopniowym i dwucylindrowym. Generator wyprodukowano z 1903 r. przez Maschinenfabrik Oerlikon Schweiz. Od roku 1924 pracował jako silnik, a maszyna parowa jako kompresor. Pozostałe zachowane urządzenia to kompresor, gigantyczne przetwornice, pulpit sterowniczy z połyskującymi  zegarami i  okazała 8 tonowa suwnica.
Miejsce to ma wysoką wartość historyczną.

W 2005 roku rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych i właśnie  Stowarzyszenie było inicjatorem powołania do życia Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. W latach 2005 – 2011 Stowarzyszenie, przy współudziale Urzędu Miasta Czeladź, zorganizowało ponad 30 wystaw.
W październiku 2010 roku dzięki staraniom STIK i dotychczasowej działalności na rzecz upowszechniania kultury, obiekt  został wpisany na Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. To wydarzenie rozpoczęło nowy rozdział w historii Galerii . Z uwagi na zabytkowy charakter tego poprzemysłowego budynku oraz potrzebę jego rewitalizacji Gmina Czeladź podjęła niezbędne działania w celu pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na ten cel.  Dzięki przychylności Urzędu Marszałkowskiego i wsparciu przez Urząd Miasta Czeladź 6 grudnia 2011 r.  została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. ,,Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Czeladzi’’ w ramach ,,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zrównoważony rozwój miast. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Rewitalizacja-małe miasta’’, na mocy której Czeladź uzyskała ponad 10 mln zł ze środków unijnych.

2 września 2012 r. Zakład Budynków Komunalnych - jako inwestor zastępczy - podpisał umowę na realizację inwestycji pn. ,, Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Czeladzi’’ na podstawie przygotowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego i przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie ,,projektuj, buduj’’.  Dzięki pozyskanym środkom unijnym obiekt przystosowano do współczesnych standardów i może on teraz pełnić wiele funkcji: wystawienniczą - przestrzeń dla zwiedzających w Sali Głównej z zabytkowymi maszynami, konferencyjną -  dla narad, spotkań, konferencji w Sali konferencyjnej i multimedialnej oraz warsztatową - sala warsztatów artystycznych  oraz miejsce ekspozycyjne.

Tuż obok Galerii Elektrownia powstały 2 parkingi o łącznej liczbie 83 stanowisk oraz pasaż z parkiem tematycznym obejmującym stałą wystawę, zaprezentowaną na 12 panelach informacyjnych, poświęconą tematyce dziedzictwa przemysłowego oraz historii kopalni „Saturn”. Inwestycja ta pn. „Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej Kopalni Saturn w Czeladzi” również uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.Prace nad przywróceniem świetności Elektrowni ruszyły w 2013 roku. 27.11.2013 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia”

7.05.2014 roku obiekt zdobył tytuł SUPERJEDNOSTKA. To nagroda w plebiscycie organizowanym  przez katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Metropolii Górnośląskiej „Moje Miasto” za najlepszą realizację architektoniczną w regionie.

Redakcja strony: Historia Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Pyrek Maciej2017-01-30 12:48:32
  • Aktualizacja publikacji:Elektrownia Galeria2018-07-15 15:36:06
  • Wytworzenie publikacji:Elektrownia Galeria2018-07-15 15:36:01
  • Zatwierdzenie informacji:Elektrownia Galeria2018-07-15 15:36:01
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl