Wystawa „Psychorealizm”

Wydarzenie jest w trakcie.

Od 21 czerwca br. w GSW Elektrownia gości stała wystawa malarstwa Michała i Krzysztofa Powałków.

Michał Powałka jest absolwentem Wydziału Grafiki ASP w Katowicach o specjalności Projektowanie Graficzne w pracowni Ilustracji i rysunku użytkowego prof. Tomasza Jury (dyplom) oraz w pracowni malarskiej Zbigniewa Blukacza (aneks). Ukończył również roczne studia na Wydziale Grafiki w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi (projektowanie i fotografia).

Krzysztof Powałka ukończył Wydział Malarstwa ASP w Katowicach w pracowni prof. Zbigniewa Blukacza (dyplom) i w pracowni rysunku prof. Antoniego Cygana (aneks). Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej w specjalizacji szkło artystyczne (witraż).

Obydwaj uczestniczyli w  wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Obrazy tworzone przez tych artystów są nowoczesne w formie, a zarazem tradycyjne w treści. Artyści definiują swoją sztukę jako psychorealizm – nurt wywodzący się z literatury przełomu XIX i XX w. (m.in. twórczość F. Dostojewskiego, J. Joyce’a, M. Prousta) i pozostający pod wpływem teorii psychoanalizy. Ich autorski sposób uprawiania malarstwa trudno pomylić z jakimkolwiek innym – wypełnia go silny, sugestywny i zapadający w pamięć oglądającego indywidualizm. Uderza on odbiorcę swym ładunkiem emocjonalnym wciągając zarazem w meandry szyfrów języka złożonego z symboli i metafor. ”Psychorealizm w centrum ideowych i artystycznych rozważań stawia człowieka. Jednostkę ludzką pełną sprzeczności – zalet, ale i ułomności.” – pisze w „Manifeście Psychorealizmu” Krzysztof Powałka.

W Galerii zobaczymy wcześniejsze, ale też całkiem nowe prace artystów.


Skip to content