Dane adresowe:

Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia
ul. Dehnelów 45
41-250 Czeladź
tel.: 32 263 00 88
e-mail: elektrownia-galeria[at]o2.pl

Zapowiedź

 

Ogólnopolska akcja POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY

 

Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia to zjawiskowa przestrzeń z niezwykłą historią. Budynek dawnej centralnej stacji elektrycznej funkcjonującej w latach 1904-1996 w strukturze ówczesnej Kopalni Węgla Kamiennego „Saturn”, urzeka swą zabytkową architekturą i klimatem przeszłości. Jest wzniesiony z cegły, na planie prostokąta. Wzrok odwiedzających przyciąga okazała wieża z otworami strzelniczymi, nawiązująca do obronnej architektury gotyckiej. Zachwyca nie tylko znakomitą architekturą. We wnętrzu zobaczymy, zachowane w doskonałym stanie, oryginalne maszyny i urządzenia byłej elektrowni – turbiny, pulpit sterowniczy czy potężne koło zamachowe. Na szczególną uwagę zasługują unikatowe mozaikowe posadzki wykonane na początku XX w.

 

Po rewitalizacji, dzięki pozyskanych z Unii Europejskiej środków, powstała nowa, fascynująca przestrzeń wystawiennicza – mieści się tutaj Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia, która rocznie organizuje ponad 15 wystaw indywidualnych i zbiorowych ilustrujących dorobek twórczy zarówno artystów posiadających status profesjonalnych, jak i zaliczanych do nurtu sztuki naiwnej.

 

Galeria współpracuje między innymi z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Krakowie, Instytutem Sztuki Uniwersytetu Śląskiego z siedzibą w Cieszynie, Związkiem Polskich Artystów Plastyków w Katowicach, Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski czy Art. Naif Festiwalem w Katowicach.

 

Rok 2014 przyniósł dwa wyróżnienia nie do przecenienia w społecznym odbiorze rangi obiektu: otrzymał on Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w kategorii „Najlepsza przestrzeń publiczna 2014 roku” oraz zdobył tytuł SUPERJEDNOSTKA – nagrodę w plebiscycie organizowanym przez katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Metropolii Górnośląskiej „Moje Miasto” za najlepszą realizację architektoniczną w regionie.

 

Od 2010 r. zabytek znajduje się na prestiżowej liście Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, a Galeria uczestniczy w związanych z nim projektach artystycznych, z których flagowym jest coroczna Industriada – Święto Szlaku Zabytków Techniki.

 

Od września 2016 r. Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Muzeum Saturn w Czeladzi.

 

W tym roku obiekt po raz drugi bierze udział w akcji POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ –WEEKEND ZA PÓŁ CENY.

 

Uwaga! Wstęp do wszystkich naszych przestrzeni nie podlega żadnej opłacie. Nie przegapcie tego adresu. Zapraszamy!

 

GSW Elektrownia jest czynna od wtorku do niedzieli w godz. 9:00-17:00.

 

English version

 

Polish nationwide action POLAND SEE MORE – A WEEKEND FOR A HALF PRICE

 

The Elektrownia Contemporary Art Gallery is a phenomenal space with an unusual history. The building of the former central electric station operating in the years from 1904 to 1996 in the structure of the former „Saturn” Hard Coal Mine captivates with its historic architecture and the climate of the past. It is built of brick on a rectangular plan. Visitors are attracted by the impressive tower with shooting holes, referring to the defensive gothic architecture. It impresses not only with its excellent architecture. Inside, you can see the original machines and equipment of the former power plant, preserved in excellent condition – turbines, control panel or huge flywheel. Particularly noteworthy are the unique mosaic floors made at the beginning of the 20th century.

 

After revitalization, thanks to the funds obtained from the European Union, a new, fascinating exhibition space was created – there is the Elektrownia Contemporary Art Gallery, which annually organizes over 15 individual and group exhibitions illustrating the creative output of both artists with the status of professional and naive art.

 

The Gallery cooperates, among others, with the Academy of Fine Arts in Katowice, the Academy of Fine Arts in Cracow, the Institute of Art of the University of Silesia with headquarters in Cieszyn, the Association of Polish Artists in Katowice, the Association of Polish Photographers – Silesian Branch or the Art Naif Festival in Katowice.

 

The year 2014 brought two awards that could not be overestimated in the public perception of the rank of the object: it received the Silesian Voivodeship Marshal Award in the category „Best public space of 2014” and won the title SUPER UNIT – an award in a plebiscite organized by the Association for the Development of the Upper Silesian Metropolis „My City” in Katowice for the best architectural implementation in the region.

 

The monument is on the prestigious list of the Industrial Monuments Route of the Silesian Voivodeship since 2010 and the Gallery participates in related artistic projects, among which the flagship is the annual „Industriada” – Festival of the Industrial Monuments Route.

 

The Elektrownia Contemporary Art Gallery has been operating within the organizational structure of the Saturn Museum in Czeladz since September 2016.

 

This year, the Elektrownia Gallery is taking part for the second time in the Polish nationwide action POLAND SEE MORE – A WEEKEND FOR A HALF PRICE - from the 20th to the 22nd of the March.

 

Note that admission to our Gallery and industrial monument is free. Don't miss this address. We invite you cordially!

 

The Elektrownia Contemporary Art Gallery power is open from Tuesday to Sunday from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.

Redakcja strony: Zapowiedź Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Elektrownia Galeria2020-01-23 15:14:00
  • Aktualizacja publikacji:Elektrownia Galeria2020-02-19 10:11:51
  • Wytworzenie publikacji:Elektrownia Galeria2020-02-19 10:11:28
  • Zatwierdzenie informacji:Elektrownia Galeria2020-02-19 10:11:28
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl