13 czerwca br. otwarta została w GSW Elektrownia interdyscyplinarna wystawa zbiorowa pt. „zaŚwiaty”. Zobaczymy na niej malarstwo, rysunek, fotografię, grafikę, grafikę cyfrową i rzeźbę autorstwa trzydziestu dziewięciu artystów z całego kraju skupionych w kolektywie Ciemna Strona Sztuki.

Grupa ta powstała w 2012 r. i od tego czasu skupia się na wyszukiwaniu i promocji interesujących twórców zwłaszcza polskich, a także organizacji wydarzeń kulturalnych. W 2016 r. powstała grupa internetowa pod tą samą nazwą, która stopniowo przekształciła się w realny projekt artystyczny skupiający twórców o podobnej wrażliwości i estetyce tworzących według wspólnych założeń.

Do tej pory w tej formule udało się zorganizować 18 wystaw, w tym 15 zbiorowych w kilku miastach Polski (Katowice, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Toruń, Łódź, Czeladź, Oleśnica) oraz kilkanaście wydarzeń muzycznych i poetyckich. W ujęciu koncepcyjnym w genezie nazwy Grupy znajdziemy motywy towarzyszące sztukom pięknym od wieków, ale pozostające w cieniu głównych nurtów artystycznych.

„Ideą każdej z wystaw jest, aby kilkunastu artystów stworzyło prace w dowolnej technice, a zaproponowany temat dawał jednocześnie swobodę twórczą.” – mówi Tomasz Bartosik, kurator wystawy. Ekspozycja prezentowana w Czeladzi (gdzie przeniesiono ją z Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy) opiera się na przewijającym się przez historię sztuki motywie Zaświatów, który stał się jednym z kanonicznych założeń nurtów romantyzmu i symbolizmu, a zarazem – podobnie jak sny i marzenia – otwierał i nadal otwiera drogę do kreowania nierealnych, wypełnionych uczuciami i intuicją meta-światów.

Rezultaty tych założeń, wyrażone przez różnorodne artystyczne realizacje, możemy oglądać w GSW Elektrownia do 18 sierpnia br.

W wystawie udział biorą:

 1. Anita Stasiak
 2. Anna Pietruś-Bral
 3. Arkadiusz Danovski
 4. Diana Żarów
 5. Dominik Kuryga/VOLT IN HOLT
 6. Grzegorz Kochaniec
 7. Grzegorz Rombel
 8. Igor Panchuk
 9. Jacek Szleszyński
 10. Janusz Langer
 11. Joanna Sztyrak
 12. Justyna Koziczak
 13. Katarzyna Spychalska
 14. Katarzyna Wieczorek
 15. Krzysztof Iwin
 16. Krzysztof Płonka
 17. Krzysztof Polaczenko
 18. Krzysztof Schodowski
 19. Łukasz Milak-Kalinowski
 20. Małgorzata Bańkowska
 21. Marcin Michalewicz
 22. Mateusz Tokarski
 23. Michał Piotr Barfrog
 24. Monika Krzymińska-Śluborska
 25. Pamela Jaworska
 26. Paulina Nadia Weremczuk/VOLT IN HOLT
 27. Paulina Wiewióra
 28. Paweł Miksiewicz
 29. Paweł Sadowski
 30. Piotr Baćko
 31. Piotr Kiełbiński
 32. Piotr Małysz
 33. Rafał Hader
 34. Rafał Krzemiński
 35. Sebastian Moń
 36. Sławomir Podolski
 37. Tomasz Bartosik
 38. Wojciech Malicki
 39. Zbigniew Oporski
Skip to content